Roomsche Voet

Roomsche Voet. Foto: Nico van HoornDe Roomsche Voet in Nijmegen kan weer bezocht worden. Deze oude verdedigingstoren in het Kronenburgerpark (ooit bekend als Paddestoelentoren) was voorheen nauwelijks open voor publiek. Zes Nijmeegse organisaties hebben de handen ineen geslagen om hier wat aan te doen.

De gemeente Nijmegen heeft het beheer van de Roomsche Voet overgedragen aan de Stichting Vrienden Kronenburgerpark, De Bastei, Stichting Gebroeders van Limburg, het Gilde Nijmegen, Stichting Nijmeegse Torendag en tot slot de Bewonerscommissie Parkweg. De toren wordt opengesteld voor kleinschalige activiteiten die niet op winst zijn gericht. Dat betekent dat voortaan veel meer mensen het monumentale gebouw van binnen zullen kunnen bewonderen. De Bastei heeft hierbij de loketfunctie, dat wil zeggen dat De Bastei informatie geeft en reserveringen boekt.

De naam Roomsche Voet komen we voor het eerst tegen in archiefstukken uit 1384. Het gebouw zelf is een paar eeuwen ouder. Het is een rondeel oorspronkelijk even hoog als de muren er omheen maar naar buiten uitstulpend. Het platform bovenop bood ruimte aan kanonnen en gaf gelegenheid tot flankerend vuur ter bescherming van de eigen stadsmuren.
In de 19de eeuw waren de dracht en de explosiekracht van de artillerie zo toegenomen dat het concept vestingstad volledig uit de tijd was. Rond 1875 werd Nijmegen ontmanteld. Slechts een paar torens en muren werden gespaard om te dienen als decoratieve elementen in de nieuwe stadsparken. Op advies van de beroemde architect Cuypers bleven ook in het Kronenburgerpark drie torens ongemoeid. Om het verticale ‘gotische’ effect te vergroten liet hij wel de tussenliggende muren verlagen. Hierdoor geeft het rondeel tegenwoordig de indruk van een toren die boven de muren uitsteekt.