Informatie over NME inspiratiemiddagen


Inspirerende microscopietraining in De Bastei

20170207_150103Op dinsdag 7 februari organiseerde De Bastei in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI), een microscopietraining in De Bastei speciaal voor docenten uit het basisonderwijs. Leen van de Oever, directeur van het NIBI, lichtte de basisprincipes en mogelijkheden van microscoopgebruik toe, en gaf tips hoe je dit apparaat het beste met leerlingen in de klas kunt gebruiken.

In de twee uur durende training kregen de docenten handigheid in het maken van preparaten van alledaagse voorwerpen, zoals planten en knollen. Als voorbeeld hebben de docenten in de training vooral gekeken naar de werking van watertransport in de plant. Het zelf maken van een doorsnede van een plantenwortel of stengel, deze uitvergroot te bekijken onder een microscoop en vervolgens te verwerken in zelf te maken anatomische tekeningen, maakt dat proces tastbaar en spannend en zeker beter te onthouden. Deze praktijkervaring bood inzicht in de onderzoeksmogelijkheden die de microscoop biedt voor in de klas. De deelnemers waren daarnaast onder de indruk over de meerwaarde van de beleving die een microscoop biedt bij theorielessen over processen in de natuur.

Docenten gingen niet alleen geïnspireerd terug naar school, maar ontvingen per school 4 microscopen, (leerling-)opdrachten en voorbeeldpreparaten van zowel dierlijk en plantaardig materiaal, om hun geleerde kennis direct toe te passen in hun klas.


Verslag NME inspiratiedag 2016: Onderzoekend leren & talentenontwikkeling

onderzoekend-lerenSamen bouwen aan onderzoekend leren en talentontwikkeling met natuur- en milieueducatie materialen, dat stond deze dag centraal. Het werd een geslaagde middag, waarbij bijna 40 docenten aan de slag gingen in twee workshoprondes.

De docenten verzamelden zich op 12 oktober in het Natuurmuseum Nijmegen en werden meteen meegenomen in het verhaal van Harry Gubbels, directeur van basisschool Meander in Nijmegen. Hij vertelde op welke manier een groen schoolplein bijdraagt aan onder andere een onderzoekende houding, creativiteit en het samenwerken van kinderen. Een inspirerende start om daarna zelf aan de slag te gaan met het thema in de aangeboden workshops.

workshop door Gertruud CobbenIn de workshops van Lana Goossens van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) konden de deelnemers ervaren op welke manier je een leskist onderzoekender maakt, welke vragen wel en niet geschikt zijn om te onderzoeken en hoe je de leerlingen hierin meeneemt. Tijdens de workshop van Gertruud Cobben en Jan-Willem Koolen van De Bastei gingen de deelnemers zélf aan de slag met fossiele botten en tanden, maar dit deden ze zonder uitleg of instructies vooraf. Docenten ondervonden op deze manier hoe je iets gaat onderzoeken zonder dat er een duidelijke instructie is en welke vragen dit dan allemaal oproept. Margje Reijnders en Bea Keeler van Marant lieten de leerkrachten aan de hand van de Wetenschap & Techniek-leskisten inzien hoe leerlingen hun talenten en onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen. Tenslotte nam Dave van de HAN Pabo de deelnemers mee naar buiten om te laten zien hoe eenvoudig de buitenruimte ingezet kan worden om de 21e-eeuwse vaardigheden en de onderzoekende houding van leerlingen te ontwikkelen.

Voorafgaand en na afloop van de workshops illustreerden diverse natuur- en milieu-organisaties met passend aanbod de praktijk. Ze presenteerden hun aanbod aan de aanwezige docenten en directeuren op een interactieve markt en door middel van een pitch. Met handvatten en concrete lesideeën gingen de deelnemers huiswaarts.

Deelnemers gaven aan dat ze behoefte hebben aan dit soort inspiratiedagen. Ze zien dit als een goede manier om ervaringen en adviezen te delen, nieuwe ideeën op te doen en in contact te komen met andere organisaties en individuen.

Meer informatie over deze dag? Bekijk dan het programmaboekje Samen bouwen aan onderzoekend leren.

NME De Bastei ondersteunt docenten in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Nijmegen bij de uitvoering van natuur- en milieuonderwijs. We stimuleren het inzetten van materialen of het doen van excursies, om leerlingen de theorie in de praktijk te laten beleven, te ontdekken of zelf te onderzoeken. De aandacht die basisscholen hebben voor onderzoekend leren als nieuwe onderwijsvorm, sluit aan bij het Techniekpact; vanaf 2020 is Wetenschap en Techniek een verplicht vak. Om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de scholen is de workshopmiddag ‘Onderzoekend leren en talentontwikkeling’ georganiseerd, in samenwerking met Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), HAN PABO, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, Marant en Natuurmuseum Nijmegen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Aankondiging inspiratiedag, juni 2016

Hoe zet je een leskist onderzoekender in? En hoe stel je samen met je leerlingen een goede onderzoeksvraag op? Met onder andere deze vragen gaan we aan de slag op woensdag 12 oktober 2016. Uitgangspunt is het krijgen van inspiratie hoe natuur- en milieueducatie ingezet kunnen worden voor vaardigheidstraining. Deze middag is geschikt voor docenten en directies van het primair onderwijs, geïnteresseerd in onderzoekend leren en talentontwikkeling.  De middag duurt van 14:00 uur tot 17:00 uur. Aansluitend bieden we jullie nog graag een hapje en een drankje aan. Je kunt kiezen voor deelname aan twee van de volgende workshops:

Beslist een onderzoekende leskist – WKRU

Veel scholen maken tijdens de lessen van wereldoriëntatie of natuur gebruik van een leskist. Maar ditzelfde materiaal kun je ook inzetten zonder dat het gaat om kennisoverdracht. Laat leerlingen aan de slag gaan en werken met vragen die zij daarbij zelf bedenken. Niet alleen trainen ze daarin hun 21e eeuwse vaardigheden, maar de opgedane kennis onthouden leerlingen vele malen beter doordat ze actief en zelfstandig onderzoeken hoe hun onderwerp in elkaar steekt. Hoe kan een leskist een onderzoekend project versterken? En hoe maak je een reguliere leskist zelf meer onderzoekend? Samen gaan we in deze workshop kijken hoe je reguliere leskisten van natuur- en milieueducatie kunt inzetten bij onderzoekend leren.

 

Weg met alle beren, gebruik de schoolomgeving voor onderzoekend leren – Han PABO

schoolomgeving voor onderzoekend leren schoolomgeving voor onderzoekend Docenten staan vaak niet in de rij om zelfstandig met hun groep op veldles te gaan. Uit onderzoek blijkt dat er meerdere beren op de weg worden gezien, variërend van gebrek aan tijd, een te grote afstand naar een geschikt gebied, of een gebrek aan zelfvertrouwen in de eigen kennis of didactische vaardigheden ten aanzien van omgevingsonderwijs. In deze ”hands on, brains on” workshop ervaar je hoe je op eenvoudige manier de directe schoolomgeving kunt inzetten en aanpassen, om de onderzoekende houding van je leerlingen te prikkelen en te ontwikkelen. De focus bij deze lessen ligt minder op kennis over de natuur, maar vooral op hun onderzoekende houding, onderzoeksvaardigheden, beleving en gedrag. Je zult ervaren dat er buiten een wereld voor het oprapen ligt waar deze ’21st century skills’ in de volle breedte aan bod kunnen komen. En het mooie van alles is dat we die beren gewoon laten lopen.

Vraag maar raak – WKRU

Bij zelfstandig onderzoekend leren bedenken leerlingen zelf een onderzoeksvraag, waar ze hun onderzoek over willen gaan opzetten. Maar is elke vraag een goede onderzoeksvraag? Hoe begeleid je je leerlingen bij het formuleren van een goede vraag? In deze workshop ga je ervaren hoe leuk het is om onderzoeksvragen op te stellen, welke vragen wel en niet geschikt zijn om te onderzoeken en hoe je de leerlingen hier in meeneemt. Daarnaast verkennen we door middel van het vragenmachientje welke criteria leerlingen kunnen gebruiken voor het stellen van echte onderzoeksvragen.

Doe een bot-scan – de Bastei

Stap in de wereld van echt onderzoeken, met je eigen creativiteit en nieuwsgierigheid als leidraad. We gaan aan de slag met fossiele botten en tanden, maar zonder uitleg of instructies vooraf. Welke vragen komen er uit je eigen nieuwsgierigheid bij je op? Hoe ga je vervolgens te werk als er geen voorgestelde werkwijze is? En wat levert dat op aan (variabele) eindproducten? Na afloop evalueren we de workshop en kijken we naar het doorgemaakte proces, jullie gebruikte aanpak en de vaardigheden die je hiervoor hebt ingezet. Deze opdracht is onderdeel van de Museumles Tijd van de Mammoet.

Reken maar een onderzoekende leskist – Marant

In deze workshop word je uitgedaagd om alle kinderen de kans te geven ècht geïnspireerd te raken voor ontdekken en voor leren. Je ervaart zelf hoe je de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen kan prikkelen. En hoe je in een handomdraai mooie en betekenisvolle leerervaringen kan laten ontstaan. We weten dat kinderen het liefst leren door zelf te onderzoeken en kinderen bloeien op als hun talent gezien wordt. De Wetenschap en Techniek leskisten van EduService bieden hier goede aanknopingspunten voor. Zowel doeners als denkers kunnen door samen te werken hun eigen talent en interesses ontdekken. Deze middag staat bol van praktische voorbeelden en concrete informatie zodat jij direct in je eigen klas aan de slag kan.