Duurzaamheid in Nijmegen leeft!

In het jaar 2017 staat het onderwijs in Nijmegen in het teken van het thema duurzaamheid. Om die reden stellen wij dit jaar de educatieve activiteiten uit ons bestand met dit thema kosteloos ter beschikking aan de scholen in Nijmegen. Er zijn diverse lesmaterialen, gastlessen of excursies te boeken rondom de thema’s klimaat, voeding, water, plastic, energie, recycling en afval, voor alle niveaus van het onderwijs. Hiermee werken we toe naar het jaar 2018 waarin Nijmegen zichzelf de Green Capital of Europe mag noemen.