Madame Poubelle leert kinderen over duurzaamheid

Als vervolg op de Plastic Soup-special van 2016 geeft De Bastei dit jaar extra aandacht aan het thema duurzaamheid. Het doel is dat docenten duurzaamheid niet alleen tijdens themadagen of projecten behandelen op scholen, maar om het duurzaamheidsdenken steeds meer te integreren in het reguliere onderwijs. Als start van het jaar hebben we in samenwerking met de gemeente Nijmegen alle scholen het lespakket ‘Madame Poubelle’ toegestuurd, met meer dan 50 verhalen ter introductie tot een kringgesprek over duurzaamheid voor kleuters en leerlingen van groep drie.

 

Basisschool De Muze heeft dit thema afval de afgelopen twee maanden in al zijn activiteiten, lessen en excursies verwerkt, met dit indrukwekkende resultaat. De docenten waren zeer enthousiast over dit lesboek ‘Madame Poubelle’, dat goede handvatten geeft om dit thema bij kleuters aan te snijden. Wij hebben het boek ook omarmd en elk hoofdstuk gekoppeld aan bijpassende extra materialen, excursies of activiteiten uit ons aanbod voor verdere verwerking. Komende tijd ontvangen de onderbouw docenten per nieuwsbrief steeds nieuwe ideeën wat ze met het materiaal of rondom het thema in de klas kunnen doen.

De thema’s (plastic) afval en duurzaamheid hebben ons inspirerende en nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe lesproducten opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld met de SOL – Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit – die hun Kinderraad rondom Plastic Soup hebben georganiseerd en waarvoor wij de voorbereidende lesmaterialen hebben samengesteld. Evenzo was de werkwijze met Museum het Valkhof rondom hun tentoonstelling ‘Dossier Plastic’ en met Lions Club Nijmegen. En voor het voortgezet onderwijs hebben we Nila Patty gevraagd om eens op een vernieuwende manier een leefstijl zonder afval toe te lichten en de leerlingen uit te dagen en hun mogelijkheden hierbij te verkennen.

Klik hier voor meer informatie over het project ‘Madame Poubelle’.