Ruimte voor de Waal

Ruimte voor de waal

Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte aan de rivieren.

Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van die maatregelen. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water, zijn rivierkundige maatregelen noodzakelijk.

Ruimte voor de Waal is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nijmegen omarmt de Waal

Klik hier voor meer informatie over Ruimte voor de Waal