In De Bastei kun je met je groep terecht voor een leuke en spannende rondleiding! Met groep 4 t/m 6 Doe de Bastei! voor groep 4 t/m 6, Rondje De Bastei voor groep 7-8 en De Bastei, bekijk het maar! voor klas 1 en 2.

Tijdens de opgravingen voor de bouw van De Bastei zijn ter plekke allerlei geologische en archeologische vondsten gedaan. Ze vertellen ieder voor zich hun eigen verhaal van deze plek, vanaf de ijstijd en de Romeinse tijd tot het heden. Beleef in de kanonsgang en kazematten van de Stratemakerstoren de verdediging van de stad Nijmegen in de late middeleeuwen. Bewonder in de Schatkamer van de Rivier dieren, planten, natuur en landschap langs de Waal. Kijk net als soldaten in de middeleeuwen uit over de Waal. Het verhaal van Nijmegen en het rivierenlandschap van de Waal is overal in De Bastei tastbaar aanwezig!