Leren over het belang van veilig drinkwater én kinderen in ontwikkelingslanden helpen? Doe dan mee aan Wandelen voor Water, de leerzame sponsorloop die elk jaar plaatsvindt rond VN Wereld Water Dag in maart.

Elke klas krijg een gastles en daarna gaan de leerlingen van groep 7 & 8 zes kilometer lopen met zes liter water. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden vaak meemaken. Leerlingen laten zich sponsoren en zo kunnen we samen vooruitgang boeken. Meedoen is leuk en makkelijk! Klik hier voor meer informatie. 

  • Kerndoel 34: Leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 
  • Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Klik hier voor een sfeerimpressie van de Wandelen voor Water editie 2018.

Foto header: William Moore

Overzicht schoolprojecten
Aanmelden
Doelgroep
PO groep 7 en 8
Kosten
Dit project is kosteloos.
Locatie
Een bijzondere wandelroute door Nijmegen.