Hoe zit het met de mammoet, de tijdlijn, het landschap en het klimaat rondom Nijmegen in het Pleistoceen? Een museumles met de schedel van de mammoet van Bergharen in the picture als topobject. Trouwens... heb jij wel eens een mammoetkies vastgehouden?

De leerlingen gaan in deze museumles zelf aan het werk met fossielen, schedels, kiezen en botfragmenten van een mammoet, wolharige neushoorn en andere dieren. Zijn het wel allemaal fossielen? Als echte wetenschappers onderzoeken, bekijken en vergelijken ze de objecten en verwoorden ze wat ze zien en ontdekken aan overeenkomsten en verschillen.

mammoetkies

Als start lopen leerlingen in tweetallen door het museum langs een aantal dieren en planten en historische figuren. Welke leefden in al in de tijd van de mammoet? In het atelier checken we samen de antwoorden en kijken naar de tijdlijn van de natuur. Daarna zoomen we in op de schedel van de mammoet. Hoe zag dit dier en het Nijmeegse landschap in de ijstijden eruit. 

Nu gaan leerlingen afwisselend aan het werk met drie activiteiten.

Uit een een bak met allerlei objecten zoeken ze de fossielen uit. Hoe zie je dat? Wat is eigenlijk een fossiel?

Op een andere tafel bekijken ze allerlei kiezen en tanden van dieren van vroeger en nu. Steeds met de vraag: wat doet deze kies of tand? Ze bestuderen vorm, functie en ontwikkeling.

Een begeleider van het museum verzorgt de derde activiteit. De groep leerlingen krijgt per tweetal een bot of kies te onderzoeken.  Wat valt er op, wat is het en welke vragen zijn er verder? Vervolgens presenteert elk tweetal het object aan de groep als echte wetenschapper. Wat kunnen ze laten zien aan het object en zijn er vragen en zo mogelijk ook al antwoorden. 

De les eindigt met een quiz!

Kosten (vanaf medio september 2018)
Deelname kost € 3,00 per persoon. Wil je na de les nog een kijkje nemen in De Bastei, dan betaal je € 1,- extra per persoon. Scholen uit de gemeente Nijmegen krijgen een tegemoetkoming via de gemeentelijke natuur- en milieueducatieregeling.

Tijdsduur en begeleiders
Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Voor een goed verloop van het bezoek aan het museum zijn naast de leerkracht nog 2 extra begeleiders vanuit school nodig.

Vragen?
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Gertruud Cobben. Voor vragen over de reservering kun je contact opnemen met Maarten van de Ven.

 

Aanmelden:

1e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:
2e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:
3e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:

De Bastei gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacy statement.