Wil je aan de slag met een Groen Schoolplein maar weet je niet waar te beginnen? De Bastei kan kosteloos procesbegeleiding bieden aan scholen.

Dat groene schoolpleinen goed zijn voor het kinderbrein, is inmiddels wel bekend. Er zijn tal van onderzoeken gedaan waaruit gebleken is dat een groen schoolplein zorgt voor meer en ander soort sport en spel, er minder gepest wordt, kinderen beter samen spelen en er een directer contact is met de natuur. Dit draagt eraan bij dat kinderen cognitief beter gaan presteren in de klas. Wil je meer weten over het effect van een groen en gezond schoolplein? Op de website van IVN staan diverse publicaties bij elkaar verzameld. 

Subsidie
De afgelopen jaren heeft het onderwerp 'groen schoolplein' steeds meer aandacht gekregen. Maar het verwijderen van tegels en het aanplanten van groen, kost geld. Gelukkig is er sinds december 2018 een subsidieregeling van de Provincie Gelderland beschikbaar, waarbij het mogelijk is om een bijdrage aan te vragen van maar liefst € 17.500. Deze regeling loopt 2 jaar, dus het is nog steeds mogelijk om de subsidie aan te vragen. Klik hier voor meer informatie. 

Let op: Heb je bericht ontvangen van de Provincie waarin gevraagd wordt om aanvullingen op je aanvraag? Zorg dan dat je de gevraagde aanvullingen zo concreet en volledig mogelijk retour stuurt. Deze vraag wil namelijk nog niet zeggen dat je aanvraag is afgekeurd. 

Procesbegeleiding
Maar wat als je de subsidie binnen hebt? Of als je, ook zonder deze subsidie, aan de slag wilt met vergroenen? Dan kun je ook de hulp inschakelen van De Bastei. Wij begeleiden en adviseren de school op o.a. de volgende onderwerpen:

  • Visie en planning
  • Leerlingen betrekken en teambreed het plan dragen
  • Kansen en hobbels: ook buurtbetrokkenheid/ouderparticipatie
  • Onderhoudsplan
  • Educatief gebruik van het schoolplein

Deze service is voor scholen uit de gemeente Nijmegen kosteloos. 

Samenwerkingspartijen
In dit traject hebben wij tevens een samenwerking met NL Bloeit!, Weer naar Buiten, Beleef & Weet en Operatie Steenbreek. Klik voor meer informatie over deze partijen op de tabbladen links in het menu.