Wil je aan de slag met een Groen Schoolplein maar weet je niet waar te beginnen? De Bastei biedt kosteloos procesbegeleiding aan .

Dat groene schoolpleinen goed zijn voor het kinderbrein, is inmiddels wel bekend. Er zijn tal van onderzoeken gedaan waaruit gebleken is dat een groen schoolplein zorgt voor meer en ander soort sport en spel, een groen plein zorgt voor minder pesten, kinderen spelen beter samen en er is direct contact  met de natuur. Dit alles draagt eraan bij dat kinderen cognitief beter gaan presteren in de klas. Wil je meer weten over het effect van een groen en gezond schoolplein? Op de website van IVN staan diverse publicaties bij elkaar. 

Vergroenen van het schoolplein sluit naadloos aan bij de campagne Operatie Steenbreek van De Bastei. Onder het motto van ‘Stenen eruit, GROEN erin’, moedigen we iedereen aan om tuinen en schoolpleinen te vergroenen. In een groene tuin en op een groen plein kan het regenwater gemakkelijk de grond in zakken. Wel zo handig bij hoosbuien. Bovendien zorgt een groene omgeving voor een prettig klimaat bij warme dagen. En natuurlijk is een groene tuin een paradijs voor vogels en vlinders. Tot slot, zoals hierboven reeds gezegd, biedt een groen schoolplein vele voordelen voor de kinderen.

Subsidie
De afgelopen jaren heeft het onderwerp groene schoolpleinen steeds meer aandacht gekregen. Maar het verwijderen van tegels en het aanplanten van groen, kost geld. Gelukkig is er sinds december 2018 een subsidieregeling van de Provincie Gelderland beschikbaar, waarbij het mogelijk is om een bijdrage aan te vragen van maar liefst € 17.500. Deze regeling loopt 2 jaar, dus het is nog steeds mogelijk om de subsidie aan te vragen. Klik hier voor meer informatie. 

Procesbegeleiding
Hoe verder als je de subsidie eenmaal binnen hebt? Je kunt bij het vervolgtraject hulp inschakelen van De Bastei. Ga je aan de slag met vergroenen zónder deze subsidie, dan kun je ons ook inschakelen. Wij begeleiden en adviseren de school op o.a. de volgende onderwerpen:

  • Visie en planning.
  • Betrekken van leerlingen en draagvlak creëren in het hele team.
  • Inventariseren van kansen en de ‘hobbels’.
  • Betrekken van de buurt en de ouders.
  • Onderhoudsplan.
  • Educatief gebruik van het schoolplein.

Deze service is voor scholen uit de gemeente Nijmegen kosteloos, wat wordt mogelijk gemaakt door de 'Groene Handjes'-regeling van Jong Leren Eten. 

Buitenlessen

Bij de Provinciale subsidie is het een vereiste om buitenlessen te geven. Maar als je eenmaal een mooi en gebruiksvriendelijk schoolplein hebt, dan doe je dat natuurlijk met veel plezier. Ook daarvoor bieden wij ondersteuning, tips en voorbeelden van buitenlessen. Kijk ook eens op onze Pinterest pagina voor inspiratie en ideeën. 

Samenwerkingspartijen
In dit traject hebben wij tevens een samenwerking met NL Bloeit!, Weer naar Buiten, Beleef & Weet, de Timmertuin en Operatie Steenbreek. Klik voor meer informatie over deze partijen op de tabbladen links in het menu.