Partners Steenbreek

Gemeente Njimegen

Gemeente Nijmegen is een belangrijke partner van Operatie Steenbreek. De gemeente helpt bewoners door verschillende subsidies bij het klimaatadaptiever maken van hun leefomgeving. Denk aan afkoppeling van je regenpijp, het aanleggen van een groendak, groengevel of geveltuin of beplanting van een boomspiegel. En via MijnWijkplan kun je samen met buurtbewoners ook gemeentelijke hulp inroepen voor vergroening van de openbare ruimte in jouw wijk.

Stichting Steenbreek

Tja.. is het echt nodig deze partner in deze context nog expliciet toe te lichten? Vooruit: dit is de landelijke, en dus overkoepelende organisatie door wie wij ondersteund worden met workshops, kennisdagen en netwerkmogelijkheden. Zodat wij op onze beurt nog beter en effectiever burgers én bedrijfsleven kunnen enthousiasmeren om hun directe leef- of werkomgeving te vergroenen. Meer over deze Steenbreekpartner.

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een belangrijke partner van Operatie Steenbreek. Het Waterschap zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Aan samenwerkende buren bieden zij een subsidieregeling voor initiatieven die wateroverlast of hitte verminderen. Meer info hierover.

groei en bloei

Groei & Bloei is een maandblad over tuinen en tuinieren, vol inspiratie, groentips en veel informatie over tuinplanten. En als één van de grootste groenverenigingen van Nederland (met 130 afdelingen door het hele land!) biedt Groei & Bloei ook cursussen, workshops en tuinexcursies aan. Meer over deze Steenbreekpartner.

Rainbeer

Rainbeer is voorvechter van het gebruik van regenwater als grondstof; van hemelwater maken zij bijvoorbeeld bier. En als partner van Operatie Steenbreek jagen zij onder de noemer Pijpenkappuh het afkoppelen van regenpijpen aan, waardoor het risico op overstromende rioleringen en op droogte in de tuin verminderd wordt. Meer over deze Steenbreekpartner.

Onder de bomen

Onder de Bomen biedt eerlijke zorg aan mensen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking en streeft naar volwaardige participatie in de lokale samenleving. Voor Operatie Steenbreek een onmisbare partner: een speciaal Onder-de-Bomen-team haalt gratis uitgebroken tuintegels op bij bewoners van Nijmegen – in 2019 ruim 15.000! Ook plannen voor stenen eruit, GROEN erin? Mail netwerk.steenbreek@debastei.nl voor meer informatie en aanmelden voor deze praktische ondersteuning! Meer over deze Steenbreekpartner.

Bureau Stala

Ontwerpburo StaLA ontwerpt van privétuin tot regio, en van stad tot land – het stadslandschap dus. Voor Operatie Steenbreek verzorgt Sytske jaarlijks 20 gratis tuinadviezen, onder andere over een optimale indeling van de tuin. Wil je je stenen tuin omtoveren tot een groene oase? Mail naar netwerk.steenbreek@debastei.nl voor de voorwaarden en aanmelding! Meer over deze Steenbreekpartner.

Yabal works

Marisha van Yabal Works werkt voor verlicht- en verbetering, met name op tekst- en taalgebied en bij voorkeur voor “people en planet”. In dat kader houdt zij zich ook bezig met een deel van de online PR van Operatie Steenbreek. Meer over deze Steenbreekpartner.

gespadvies

Gesuino Poddighe, van Gespadvies, helpt anderen grip te krijgen op hun zakelijke en duurzame doelen en hun dromen te realiseren. Voor Operatie Steenbreek is hij de “verbindende man”: aanvragen voor de tegelophaaldienst, tuinadvies en subsidies komen bij hem binnen en zet hij door naar de juiste partijen. Ook regelmatig te zien bij wijkactiviteiten. Meer info over deze Steenbreekpartner.

NL Bloeit

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Meer over deze Steenbreekpartner.

 

Weer naar buiten

Van speelmuren, klimbomen, wilgenhutten en wilgentunnels tot insectenmuren, voelpaden, babyplaatsen en waterlopen: Weer naar Buiten maakt uitdagende tuinen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Meer over deze Steenbreekpartner.

Talis

Woningcorporatie Talis richt zicht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen. Zo waren zij eind vorig jaar actief betrokken bij een flinke steenbreekactie en de aanleg van een pluktuin in de Tolhuis, samen met de bewoners. Meer over deze Steenbreekpartner.

Warmoes Historische Tuinderij

De Warmoes is een authentieke hoogstamboomgaard en historische tuinderij in Lent, en in de zomer een groene ontmoetingsplek voor iedereen. Naast fruit en bloemen plukken biedt de Warmoes educatieve activiteiten aan. Meer over deze OS-partner.

Thonen tuinen

Tuinontwerpster Karin verzorgde afgelopen zomer in samenwerking met De Warmoes verschillende workshops over ontstenen en vergroenen van je tuin. Meer over deze Steenbreekpartner. 

Allesbinder

Allesbinder is een professionele leergemeenschap van de HAN. In Nijmegen West geven studenten, samen met wijkbewoners en professionals, invulling en uitvoering aan projecten ter bevordering van de sociale leefbaarheid. Meer over deze Steenbreekpartner. 

Co bomen

Stichting Co-bomen beheert sinds 2014 historische boomgaarden in Nijmegen Noord die in verval dreigden te raken. Samen met haar 170 leden probeert ze deze boomgaarden weer tot bloei te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken, om van te genieten en de vruchten van te plukken. Elk jaar wordt hier dan ook de oogst gevierd, met eten, drinken en muziek. Meer over deze Steenbreekpartner. 

CPO getijden

Woonproject CPO de Getijden werd niet voor niets genomineerd voor de Landelijke Steenbreektrofee 2019: de bewoners transformeerden in de afgelopen jaren gebouw en schoolplein van de oude Lourdesschool tot 17 wooneenheden met groene oase vol eetbaars. Alles zo duurzaam mogelijk verbouwd en ingericht, en maar liefst 24.000 stoeptegels en 5000 betontegels eruit. Meer over deze Steenbreekpartner.

Green office

Het Green Office van de Radboud Universiteit werkt mee aan bewustzijn voor een duurzame samenleving, waarin de ontwikkeling van de mens in samenhang met natuur en omgeving centraal staat. Meer over deze Steenbreekpartner.