Basteicafé: To bee or not to be

De mens heeft de laatste eeuw een toenemende impact op de leefomgeving. Grotere diersoorten die uitsterven en het verdwijnen van hele stukken oerwoud komen via schokkende beelden in onze huiskamer. Het publiek wordt erdoor geraakt en komt in actie. Ook in de insectenwereld verdwijnen soorten en nemen populaties ernstig af. Extra bedreigend is dit effect bij de zogenaamde bestuivers, zoals wilde bijen en wespen. Hierdoor komen wilde planten en voedselgewassen in gevaar. En daarmee uiteindelijk ons eigen bestaan! Het Basteicafé gaat met drie lezingen in op deze problematiek.

Met professor Hans de Kroon (Radboud Universiteit) krijgen we een beeld van de ernst van het probleem. Pieter van Breugel (EIS Kenniscentrum Insecten) 'zoemt' in op de groep van  bestuivers en laat zien hoe boeiend deze wereld is. Baudewijn Odé ( FLORON) ziet mogelijkheden in beter bermbeheer om de insectenwereld weer meer leefruimte te geven.

De presentatie van deze avond is in handen van Ignace Latour. Met de levendige vioolmuziek van Jos Koning en de horeca van DROOM! De Bastei is de avond compleet.

De entree bedraagt 5 euro. Schrijf je vooraf wel in, want het aantal toegangsplaatsen is beperkt!

Lezingen

Akkerhommel op donkere ooievaarsbek (foto: © P. van Breugel)

Insecten bedreigd

Langjarig onderzoek uit Duitsland heeft laten zien dat de hoeveelheid insecten in natuurgebieden over de laatste 27 jaar met 76% is afgenomen. Professor Hans de Kroon schets een beeld van de ernst van het probleem.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben de oorzaken van de achteruitgang niet kunnen achterhalen. Wel weten we dat de huidige landbouwpraktijk niet erg gunstig is voor insecten, door bemesting, pesticiden en schaalvergroting.

Het artikel over de insectenachteruitgang heeft tot een mediastorm geleid en talloze bezorgde reacties losgemaakt. Velen hebben gewezen op de noodzaak de moderne landbouw om te vormen tot een systeem waarin niet tegen maar met de natuur wordt gewerkt. In Nederland hebben de Minister van Landbouw en de Tweede Kamer deze signalen goed opgepakt, en dat geldt ook voor de landbouwsector. Natuurinclusieve landbouw staat volop in de belangstelling en er wordt gewerkt aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Gewone sachembij (foto: © P. van Breugel)

Wilde bijen, een hype?

Pieter van Breugel 'zoemt' in op de boeiende wereld van de wilde bijen en andere bestuivers.

De laatste tijd staan bijen in de belangstelling als de representanten van problemen met onze voedselvoorziening en de ondergang van onze natuur. Zou deze aandacht langer duren dan het nieuws van de dag? Is het een hype?

Economische vertaling van biodiversiteit zal het niet winnen in onze geldbeluste en natuurvretende samenleving. Insecten zijn ook te klein te vlug en te schrikaanjagend om massatoerisme uit te lokken met een entomologische safari. Oplossingen zijn daarom moeilijk te realiseren zonder het bewust ruimte bieden aan bloemenrijke natuurenclaves. Maar ondanks veel redenen voor somberheid blijft het belangrijk te (leren) genieten van al het betoverende moois dat insecten ook te bieden hebben.

Zwartblauwe rapunzel

Wilde flora onder druk: trends en oplossingen

Baudewijn Odé ziet mogelijkheden in beter bermbeheer om de insectenwereld weer meer leefruimte te geven.

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) houdt met haar vrijwilligersnetwerk een vinger aan de pols waar het gaat om de stand van zaken van de flora. Welke soorten nemen af en welke nemen toe? En waar in Nederland komen ze voor? Met deze informatie onderneemt FLORON actie om soorten voor de Nederlandse natuur te behouden.

In Nederland gaan vooral de soorten van voedselarme natuur achteruit. Veel van de maatregelen die we kunnen nemen hebben te maken met het bestrijden van voedselrijkdom, bijvoorbeeld door maaien, plaggen en begrazen. Met een duurzaam beheer gericht op de biodiversiteit van onze infrastructuur is veel winst te behalen.

Excursie

Op zondag 17 juni neemt Harm Alberts van IVN Rijk van Nijmegen ons mee naar de Stadswaard om deze boeiende insecten met eigen ogen te leren kennen.

Aanvang: 11.00 uur. Startpunt: De Bastei.

Agendaoverzicht
Datum
donderdag 14 juni 2018
Tijd
20:00
 - 
22:00
uur
Kosten
€ 5,00 / Vrienden van De Bastei € 3,00
Locatie

De Bastei
Waalkade 83
6511 XR Nijmegen
Nederland