Basteicafé: De schoonheid van ons rivierenlandschap

Nijmegen is omringd door een grote variatie aan historische landschappen. Teruggaand tot sporen van de Romeinen op de stuwwal, het kenmerkende rivierenlandschap dat de laatste decennia uit haar keurslijf is verlost, tot heel recent de Spiegelwaal en de nevengeul in de Stadswaard. Toch kijkt niet iedereen hetzelfde aan tegen de schoonheid van onze landschappen. Waar de een geniet van uitgestrekte agrarische landschappen uit zijn of haar jeugd, ziet een ander liever de oude heggenlandschappen terug. Tot hoever kunnen gaan bij het omvormen van het landschap voor onze voedselproductie? Zijn we bereid elkaar een geheel eigen beleving van schoonheid te gunnen?

Tijdens dit Basteicafé horen we vanuit drie invalshoeken hoe we kunnen genieten van de schoonheid van ons landschap. Laat ons horen hoe jij ertegen aankijkt! 

De presentatie is in handen van Riet Dumont. De jazzy muzikale omlijsting wordt verzorgd door Maarten van de Ven. De catering van DROOM! De Bastei maakt deze avond compleet.

De entree bedraagt 5 euro. Schrijf je vooraf wel in, want het aantal toegangsplaatsen is beperkt!

Lezingen

Landschapsschoon: geschenk én opdracht

Landschapsschoon: geschenk én opdracht

Henk van Blerck, adviesbureau Schokland en Water

De ruilverkavelingen die sinds de jaren vijftig plaatsvinden, hebben voor veel natuur- en erfgoedbeschermers een slechte naam. Henk van Blerck geeft een inkijkje in zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij daagt ons uit er anders naar kijken en te (leren) genieten van de schoonheid van het 'ontworpen' ruilverkavelingenlandschap. Landschapsarchitecten van Staatsbosbeheer maakten in die tijd de landschapsplannen. De ontworpen beplantingen zijn ondertussen tot volle wasdom gekomen. Ze zijn nu beeldbepalend in grote delen van Nederland, zeker ook in het rivierenland. Zo is er een 'Groen Maatpak' voor Nederland ontstaan, dat je kunt zien als een geschenk: nieuw landschapsschoon om van te genieten. Henk laat ons dat zien. Hij bepleit het creatief beheren en ontwikkelen van ons landschapsschoon.

Geopaden op de Stuwwal

Geopaden op de Stuwwal

Jan Noordik, Vereniging Geopaden Stuwwal

Een landschap kun je leren 'lezen'. Als je weet wat je ziet, geniet je dubbelop. Jan Noordik vertelt over landschapsvorming in de voorlaatste ijstijd (meer dan 150.000 jaar geleden). Toen werd door het Scandinavische landijs een reeks stuwheuvels gevormd van de Noordzee tot diep in Duitsland: de Nederrijnse Heuvelrug. Jan zoomt in op het stuwwalgebied tussen Nijmegen, Kleve en Mook. Aan de hand van een reliëfkaart van het gebied maken we kennis met de ontstaansgeschiedenis en de sporen daarvan die nú nog in het landschap zichtbaar zijn en hoe we deze kunnen herkennen. Een korte video laat een geopad zien. Vereniging Geopaden Stuwwal heeft wandelroutes en een fietsroute gemaakt die zijn te downloaden. Ze zijn ook als boekjes verkrijgbaar in De Bastei.

De Gelderse Poort ontdekken met al je zintuigen

De Gelderse Poort ontdekken met al je zintuigen

Thijmen van Heerde, Staatsbosbeheer

Tussen Nijmegen, Duitsland en Arnhem ligt de Gelderse Poort met zijn uitgestrekte uiterwaarden met prachtige moerassen, ooibossen, graslanden en rivierduinen. Boswachter Thijmen van Heerde neemt je mee op ontdekkingstocht door vier soorten landschappen: moeras, ooibos, grasland en rivierduin. Struinnatuur, deels ondoordringbaar voor mensen. Daardoor is het moeras interessant voor veel vogels en vissen. Het ooibos zit ook vol leven zoals bevers, spechten en insecten. Het is net een vochtig regenwoud. Indrukwekkend zijn de Koniks, Galloways en ganzen die de uitgestrekte graslanden langs de rivier begrazen. Door de aanleg van geulen neemt niet alleen de hoogwaterveiligheid voor mensen achter de dijk toe, maar ook de diversiteit van natuur en landschap. Waar het rivierzand vrij mag opstuiven tot beginnende duintjes, ontstaat een grote verscheidenheid aan bloeiende planten en bijhorende insectenwereld. Ze geven het landschap een prachtige kleur. Vanuit De Bastei organiseren Staatsbosbeheer en IVN Rijk van Nijmegen diverse excursies om dit alles zelf te beleven.

Excursie

Op zondag 15 juli neemt Jan Noordik ons mee naar het geopad op de stuwwal. De route is circa 5 kilometer lang en duurt ongeveer 2 uur. Er zijn gelamineerde hand-outs beschikbaar die voor € 5,00 ter plekke kunnen worden gekocht.

De excursie start om 11.00 uur. Het startpunt is de parkeerplaats aan de Hendrik van Nassaulaan bij de Mookerheide.

Agendaoverzicht
Datum
donderdag 12 juli 2018
Tijd
20:00
 - 
22:00
uur
Kosten
€ 5,00 / Vrienden van De Bastei € 3,00
Locatie

De Bastei
Waalkade 83
6511 XR Nijmegen
Nederland