Basteicafé: Landbouw, voedsel en biodiversiteit

Deze avond staat in het teken van de problematiek rond landbouw- en voedselproductie en de gevolgen daarvan: een sterke afname van onze biodiversiteit. Kunnen we het tij nog op tijd keren?

Met een drietal lezingen gaat het Basteicafé op deze vraag in. De presentatie is in handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting en de catering van DROOM! De Bastei maken deze avond compleet.

De entree bedraagt 5 euro. Schrijf je vooraf wel in, want het aantal toegangsplaatsen is beperkt!

Lezingen

Kiloknallers

Voedsel- en boerenvaardigheden: naar een balans tussen geld en waarden
door Michiel Korthals, emeritus hoogleraar Toegepaste filosofie VU en WUR

De schandalen in de landbouw en voedselwereld houden niet op. De afgelopen tijden hadden we eerst de mestfraude, nu de melk- en fosfaatfraude. Telkens weer blijkt dat het fundamenteel mis is met de landbouw- en voedselproductie. Veel boeren lappen regels die iedereen beschermen tegen gezondheidsrisico's en de natuur vrijwaren van milieurampen aan hun laars. Grootgrutters produceren nog steeds te veel zout en suiker in het eten; gezondheid speelt voor hen geen rol. Het geld, klein of groot, verdringt normale menselijke waarden.

Ook veel consumenten lappen bij hun aankopen in de supermarkt fundamentele waarden aan hun laars en kopen goedkoop varkens- en kippenvlees, waarvan iedereen weet dat die via onmenselijke behandeling geproduceerd worden.

Wouter van Eck bij een olijfwilg in Voedselbos Ketelbroek

Voedselbosbouw: verzoening van landbouw en natuur?
door Wouter van Eck, ontwerper van Voedselbos Ketelbroek (Groesbeek) en voorzitter Stichting Voedselbosbouw Nederland

Door monocultuur, schaalvergroting en gifgebruik verdwijnen vogels en insecten uit ons landschap. Wouter van Eck begon een zoektocht naar oplossingen. In 2009 realiseerde hij op een kale maïsakker bij Groesbeek het eerste voedselbos van Nederland. Een voedselbos kent een hoge productie van fruit, noten en eetbaar blad. Tegelijkertijd herbergen voedselbossen verrassend veel natuurwaarden. Inmiddels worden op meer plekken in het land voedselbossen gerealiseerd. Lukt het om met voedselbossen de wereld te voeden en tegelijkertijd de natuur te redden?

Grasperceel waar alle kwelsloten gedempt zijn en vervangen door buisdrainage op 70 cm diepte

Een kritische noot op het Deltaplan Biodiversiteitherstel
door Jan Roelofs, emeritus hoogleraar Aquatische Ecologie en Milieubiologie & senior onderzoeker B-Ware, Radboud Universiteit Nijmegen

Uit Nijmeegs-Duits onderzoek is gebleken dat de insectenpopulaties met circa 75 procent zijn afgenomen. De oorzaak ligt naar alle waarschijnlijkheid bij de intensivering in de landbouw, die heeft geleid tot sterke overbemesting, grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen en een verstoorde hydrologie en bodemgesteldheid. Om de biodiversiteit te herstellen is er een Deltaplan Biodiversiteitsherstel in het leven geroepen. In het plan van aanpak en de ambities van de werkroute landbouw wordt echter met geen woord gerept over de noodzaak om over te gaan naar een circulaire landbouw en de daarvoor benodigde inkrimping van de veestapel. Zonder die ingrepen worden de doelstellingen uit het Deltaplan naar de mening van Jan Roelofs niet gehaald.

Agendaoverzicht
Datum
donderdag 14 maart 2019
Tijd
20:00
 - 
22:30
uur
Kosten
€ 5,00 / Vrienden van De Bastei € 3,00
Locatie

De Bastei
Waalkade 83
6511 XR Nijmegen
Nederland