De mystiek van vuursteen

Op dinsdag 12 maart geeft Hans de Kruyk een lezing over vuursteen, een gesteente dat vaak in klompen in kalksteen wordt aangetroffen en meestal bruin of grijs van kleur is. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Kring Arnhem-Nijmegen van de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA).

Vuursteen is een fascinerend gesteente en je vraagt je af hoe het is ontstaan. Vele theorieën zijn hierover in omloop. Feit is dat veel vuursteensoorten goed bewaarde microfossielen bevatten, die deel uit hebben gemaakt van het planktonleven van de Krijtzee, zo'n 65 miljoen jaar geleden. Hieronder bevinden zich dinoflagellaten, schimmels en plantenresten. Verder bestaat vuursteen uit kwarts, maar het kan ook andere mineralen bevatten, zoals kalksteen (calciet).

Je hebt maar heel kleine mineraaldeeltjes nodig om de herkomst van vuursteen te bepalen. Gebleken is dat elke vuursteensoort een eigen 'DNA-profiel' bij zich draagt, dat is opgebouwd uit een specifiek mineraalgezelschap.

Slijpplaatjes zijn tevens een belangrijk hulpmiddel voor onderzoek van vuursteen. Hiermee kunnen degeneratieverschijnselen van vuursteen onderzocht worden, zoals witte, bruine en zwarte patina. Een toepassing hiervan is onderzoek naar vervalsingen van artefacten, zoals nagemaakte vuurstenen vuistbijlen.

Graag contant betalen bij binnenkomst.

GEA_lezing: Vuursteen
Gedeeltelijk verkiezeld fossiel in vuursteen waarbij de contouren van het oorspronkelijke fossiel nog zichtbaar zijn.
Agendaoverzicht
Datum
dinsdag 12 maart 2019
Tijd
20:00
 - 
22:00
uur
Kosten
€ 3,50
Locatie

De Bastei
Waalkade 83
(ingang via Lange Baan 4)
6511 XR Nijmegen
Nederland

Tags