Basteicafé: Levende rivieren

Deze avond gaat over 'levende rivieren'. Drie sprekers vertellen hoe de rivierverruimende maatregelen hun invloed doen gelden in de rivier en het omringende landschap. Dat pakt hier en daar anders uit dan je zou verwachten.

In het Basteicafé besteden we maandelijks aandacht aan een thema dat samenhangt met het eeuwenoude verband tussen stad, rivier en natuur. Dit doen we middels korte lezingen, met aansluitend vragen en discussie. Tussen de lezingen door is er tijd voor ontmoetingen met een hapje en drankje. In de try-out fase is de entree voor het Basteicafé gratis. Schrijf je vooraf wel in, want het aantal toegangsplaatsen is beperkt!

De presentatie van deze avond is in handen van Riet Dumont. Zij is een van de mensen die in de jaren negentig aan de wieg stonden van de Gelderse Poort. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Niek Edeling op hang.

Alfons van Winden, directeur van Stroming, fysisch geograaf en landschapsecoloog. Hij neemt ons mee in de veranderingen van de (hoog)waterdynamiek in de uiterwaarden. Overstroming van de uiterwaarden worden door diverse factoren bepaald. Naast klimaatverandering heeft bijvoorbeeld ook de gestage daling van de rivierbodem invloed. Wat kunnen we verwachten? Hoe kunnen we daarop anticiperen?

Bart Reeze, aquatisch ecoloog met een eigen kijk op de onderwaterwereld in de rivier. Op het land is de transformatie van het rivierenlandschap van landbouw naar natuur in al haar glorie waarneembaar. Maar wat gebeurt er onder de waterspiegel met waterplanten, vissen en macrofauna? Onder water valt nog een wereld te winnen!

John Lenssen, lid van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort. De werkgroep monitort het gebied al 10 jaar en deelt haar kennis via lezingen en publicaties.

De ontwikkeling van de kenmerkende plantengemeenschap op de rivierduinen (stroomdalplanten) gaat al een hele tijd goed. Houden we die positieve trend vast?
Bij de dieren valt de bijzondere libel Rivierrombout op. Deze soort stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zijn leefomgeving. Na bijna 100 jaar te zijn weggeweest, is hij weer terug.

Programma:

19.30 uur:   inloop
20.00 uur:  Alfons van Winden
20.30 uur:  pauze
20.45 uur:  Bart Reeze
21.15 uur:   pauze
21.30 uur:  John Lenssen
22.00 uur:  napraten

Deze avond wordt verzorgd in samenwerking met de Werkgroep Flora en Fauna Gelderse Poort.

Agendaoverzicht
Datum
donderdag 12 april 2018
Tijd
19:30
 - 
22:00
uur
Kosten
Gratis toegang
Locatie

De Bastei
Waalkade 83
6511 XR Nijmegen
Nederland