Basteicafé: Vijftig tinten groen

Klimaatverandering raakt het dagelijks leven in de stad: we krijgen vaker te maken met hittestress en extreme hoosbuien met ondergelopen straten en kelders tot gevolg. Maar de vernietiging van de natuur vormt een minstens even grote bedreiging. Luister en praat mee over het versterken van de biodiversiteit in onze stad tijdens dit Basteicafé.

Op 6 mei 2019 publiceerde het IPBES* in opdracht van de VN een alarmerend rapport over de biodiversiteit: ecosystemen staan wereldwijd onder druk en een miljoen soorten worden in hun voortbestaan bedreigd. Wat kun je als inwoner van de stad hiermee? Biedt een stad als Nijmegen mogelijkheden om de natuur te versterken? Kunnen we lokaal ruimte bieden aan meer soorten inheemse planten en dieren?

Uit het rapport blijkt dat het nog niet te laat is om het verschil te maken. Maar alleen als we nu beginnen op ieder niveau: van lokaal tot wereldwijd" (Robert Watson, voorzitter IPBES)

Foto: Peter Bulsing

Met een aantal lezingen gaat dit Basteicafé in op biodiversiteit in de stad. De presentatie is in handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting door dj Maarten en de catering van DROOM! De Bastei maken deze avond compleet.

Lezingen

Wie het kleine niet eert...
Henk Siepel, hoogleraar Dierecologie aan de Radboud Universiteit, legt uit wat de betekenis is van biodiversiteit en gaat in op het belang van het rapport. Met het publiek bespreekt hij welke kansen er zijn om in de stad de natuur meer tot zijn recht te laten komen.

Vergroenen van schoolpleinen

Stenen eruit, groen erin!
Arjan Vernhout, voorzitter Stichting NL Bloeit!, heeft veel ervaring met het transformeren, samen met burgers, van voorheen monotone plekken met behulp van inheemse flora. Concrete actie dus!
Ingrid Kerkvliet, een van de campagneleiders van Operatie Steenbreek, focust vooral op het ontstenen en vergroenen van particuliere tuinen. De voorbeelden van groene (school)pleinen gebruikt zij veelvuldig om te laten zien hoe het ook kan. Het begin is er, maar krijgen we wel genoeg van de grond? Welke rol speelt de gemeente? En hoe verhoudt Nijmegen zich tot andere steden?

Adoptie van boomspiegels in Bottendaal. Bewoners kunnen zo op kleine schaal in de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Over zaaien en maaien
Ton Verhoeven en Bas de Beijer (Gemeente Nijmegen) zijn verantwoordelijk voor het groenbeleid en het groenbeheer in de stad. Hoe 'natuurlijk' is het groen in Nijmegen? Welke mogelijkheden zijn er vanuit de gemeente om de biodiversiteit te vergroten? Een ander zaai- en maaibeheer bijvoorbeeld? En gaan we natuurinclusief bouwen? Is er door het gemeentebestuur al een ecologische visie of hoofdstructuur vastgesteld?

* IPBES = Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten

Excursie

Op zondag 16 juni 2019 nemen we je mee door de idyllische botanische tuin van Hortus Nijmegen. Deze meest biodiverse plek van Nijmegen is gebaseerd op inheemse vegetatietypen die hier al 50 jaar floreren. Zeldzame planten, zoals de zwarte rapunzel, vermeerderen zich op eigen kracht. Samen met de hortulanus onderzoeken we ter plekke welke principes dit succes mogelijk maken en op welke manier de hortus een inspirerend voorbeeld kan zijn voor de rest van de stad.

Om 10 uur staat gratis koffie klaar in de bekende tent. Om 12 uur is er heerlijke soep met brood (€ 3,50). Meld je aan op het inschrijfformulier.

Adres: Hortus Nijmegen, d'Almarasweg 22d, 6525 DW Nijmegen

Agendaoverzicht
Datum
donderdag 13 juni 2019
Tijd
20:00
 - 
22:30
uur
Kosten
€ 5,00 / Vrienden van De Bastei € 3,00
Locatie

De Bastei
Waalkade 83
Ingang: Entreegebouw, Lange Baan 4
6511 XR Nijmegen
Nederland