Wilde bijen

Op dinsdag 16 april geeft Pieter van Breugel een lezing over wilde bijen. Deze activiteit wordt georganiseerd door de vereniging voor veldbiologie KNNV, afdeling Nijmegen.

In ons land komen naast de bekende honingbij meer dan driehonderd soorten bijen voor. We noemen ze wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus 'in het wild' voorkomen. De ruim twintig soorten hommels rekenen we ook tot onze wilde bijen. Zij vormen kolonies met vele dieren in één nest. De meeste inheemse bijen doen echter alles alleen en heten daarom solitaire bijen. Omdat ze ons niet steken en dus niet lastig zijn, zijn ze onbekend.

Vele van deze soorten zijn gespecialiseerd op bepaalde planten en worden sterk bedreigd door de negatieve invloed van de mens op de flora. De soorten zijn vaak genoemd naar hun uiterlijk of gedrag. Zo kunt u onder meer aantreffen: zandbijen, koekoeksbijen, metselbijen, maskerbijen, behangersbijen, wolbijen, bloedbijen en zijdebijen.

Pieter van Breugel uit Veghel houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van wilde bijen en het aanbieden van nestgelegenheid. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de hand van unieke opnames laat hij een bijzondere insectenwereld zien. Zo ontdek je dat deze juweeltjes van dieren ook in je eigen directe omgeving een wonderlijk leven leiden!

Wilde bij (foto: Pieter van Breugel)
Wilde bij (foto: Pieter van Breugel)
Agendaoverzicht
Datum
dinsdag 16 april 2019
Tijd
20:00
 - 
22:00
uur
Kosten
€ 5,00
Locatie

De Bastei
Waalkade 83
Ingang: Entreegebouw, Lange Baan 4
6511 XR Nijmegen
Nederland