De collectie wordt beheerd door de afdeling Collectiebeheer. Het beheer vindt plaats volgens het collectieplan dat onder verantwoordelijkheid van de directeur wordt opgesteld door de Collectiecommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Niehoff, hoofd Collectiebeheer, te bereiken via daphne.niehoff@debastei.nl

Collectie De Bastei
Collectiewerkzaamheden in het depot

Achtergrond collectie

Natuurmuseum Nijmegen, inmiddels opgegaan in De Bastei, werd in 1980 opgericht. De collectie bestond destijds voornamelijk uit Nijmeegse schoolverzamelingen met exotische objecten. Een belangrijke oude schoolcollectie is de Canisius collectie, een verzameling natuurhistorische objecten die werd geschonken door het Nijmeegse Canisius College. Na 1990 werd de collectie uitgebreid met regionale objecten. De collectie groeide uit tot de belangrijkste regionale natuurhistorische verzameling.

Volgens de laatste telling omvat de collectie 106893 objecten. De verzameling is geordend in onderstaande vijf deelcollecties:

Deelcollectie insecten

Deze deelcollectie bestaat uit met insectenspelden opgeprikte insecten. De belangrijkste vertegenwoordigde insectenordes zijn: Lepidoptera (vlinders), Coleoptera (kevers), Hymenoptera (bijen,wespen e.d.) en Diptera (vliegen). De objectgegevens van de entomologische collectie zijn gepubliceerd via GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Daphne Niehoff is waarnemend conservator.

E-mail: entomologie@debastei.nl

Deelcollectie planten

De deelcollectie planten bestaat uit een herbarium regionale vaatplanten en enkele kleine verzamelingen mossen en korstmossen. Een belangrijke oude collectie is die van A. Fiet uit 1913-1915. Het herbarium wordt gebruikt voor studie van de Nijmeegse flora. De objectgegevens van het Herbarium zijn gepubliceerd via GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Sophie Hochstenbach & Gerard Dirkse zijn conservatoren.

E-mail: herbarium@debastei.nl

Deelcollectie gesteenten, mineralen en fossielen

De deelcollectie omvat mineralen, gesteenten, slijpplaatjes, fossielen en pleistocene botten. De collectie wordt gebruikt voor studie en educatie. Xander de Jong is conservator.

E-mail: geopaleo@debastei.nl

Deelcollectie vertebraten

De deelcollectie vertebraten bestaat uit opgezette vogels en zoogdieren. Van andere vertebraten, waaronder kikkers en salamanders zijn afgietsels aanwezig. De objectgegevens van de deelcollectie Vertebraten zijn gepubliceerd via Collectie Gelderland. Daphne Niehoff is conservator.

E-mail: daphne.niehoff@debastei.nl