Hoe werkt het?

Eco-Schools: hét internationale keurmerk voor duurzame scholen.

Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op basisscholen, scholen uit het voortgezet onderwijs en het MBO. Momenteel hebben 36 Nederlandse scholen de certificering binnen en zitten er nog 118 in het proces.

Het certificeringsproces

Eco-Schools omvat 10 duurzaamheidthema’s. Per thema zijn duidelijke criteria opgesteld waaraan een duurzame school zou moeten voldoen. Als school ga je in eerste instantie aan de slag met 2 of 3 thema’s.

In 7 stappen werk je binnen twee jaar toe naar het behalen van het certificaat. Tijdens het certificeringsproces zijn er jaarlijkse externe audits (beoordelingen) voor het behalen van de tussenfasen ‘Brons’ en ‘Zilver’. Na het behalen van de groene vlag blijven de audits tweejaarlijks plaatsvinden.

Eco schools thema's

 Thema's Eco-Schools

Wie trekt de kar?

Dat is het zogeheten Eco-team, dat bestaat uit leerlingen en leerkrachten, aangevuld met andere betrokkenen zoals de conciërge, directie en ouders. Een helder 7-stappenplan leidt hen door het proces heen. Het team ‘scant’ de huidige situatie, ontwikkelt een plan van aanpak, creëert draagvlak bij medeleerlingen en docenten en start de uitvoering.

Onderzoeken, debatteren, vergaderen, overleg met besluitvormers, uitwisseling van informatie, pr, en vormgeving; allemaal vaardigheden die leerlingen gedurende het proces ontwikkelen.

De Bastei zal de Nijmeegse scholen en hun Eco-teams begeleiden en adviseren in dit proces tot Eco-School.