Hoe werkt het?

De kern van Eco-Schools is dat leerlingen centraal staan. Zij vormen dan ook het hart van het Eco-team. Dit is een groep leerlingen die de school van binnenuit verduurzaamt. Samen geven zij invulling aan het motto van Eco-Schools: student-led change. Daarin worden ze ondersteund door volwassenen, zoals docenten en de conciërge. Ook anderen binnen én buiten de school kunnen betrokken worden.

Zevenstappenplan

Het Zevenstappenplan van Eco-Schools helpt het Eco-team concreet op weg. In de afbeelding zijn alle stappen weergegeven. Stap 2, 3 en 4 vormen een cyclus van meten, plannen en evalueren die het Eco-team jaarlijks doorloopt. Leerlingen brengen de situatie op school in kaart en voeren acties uit om het onderwijs, het gebouw en de community in en rond de school te verduurzamen. Gaandeweg worden steeds meer mensen betrokken. De Eco-code is de kers op de taart: hiermee laat het Eco-team op een creatieve manier zien waar zij voor staat.

ecoschools aanpak

Thema's

Eco-Schools richt zich op tien verschillende thema’s. Met de Eco-scan brengt het Eco-team voor alle thema’s in kaart hoe de school het doet op het gebied van duurzaamheid.
Als Eco-team kiezen jullie – op basis van de nulmeting en de interesse van leerlingen – welke (twee of drie) thema’s jullie als eerste oppakken. Kies thema’s die elkaar versterken – de thema’s zijn ontzettend met elkaar verweven! De gekozen thema’s bieden de basis voor het actieplan.

themas

De Groene Vlag

Scholen die aan de vijf pijlers van Eco-Schools werken, komen in aanmerking voor de Groene Vlag. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Het hijsen van de vlag is een feestelijk moment! De leerlingen en docenten staan in de spotlight en ouders, de buurt en lokale partijen genieten mee. Het duurt ongeveer twee jaar om de Groene Vlag te behalen. Met een portfolio laat het Eco-team zien wat ze allemaal heeft gedaan. Om de Groene Vlag te behouden, blijft de school zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een nieuwe audit plaats.