Hoe werkt het?

De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp van zeven stappen werken ze toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna blijven scholen zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een audit (keuring) plaats om de Groene Vlag te houden. Om je te helpen krijg je vanuit Eco-Schools verschillende tips en tools. En de Bastei medewerkers zijn er om de school in het proces te begeleiden.  

Zevenstappenplan

Alle Eco-Schools werken wereldwijd volgens dezelfde aanpak: het Zevenstappenplan. Met behulp van deze stappen werk je als school toe naar het behalen van hét internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. De kroon op jullie werk! Voordat het zover is kom je ook nog in aanmerking voor twee certificaten. Het Bronzen certificaat ontvang je na het uitvoeren van stap 1-4. Het Zilveren certificaat krijg je na het uitvoeren van stap 5.

Voor alle stappen geldt dat leerlingen centraal staan. Zij onderzoeken de school, bedenken acties en voeren deze uit. Samen met iedereen in en om de school. 

  De Groene Vlag

  De Groene Vlag kan je als school aanvragen na het doorlopen van alle zeven stappen. Ook deze audit kan je aanvragen via je eigen inlogpagina op deze website. Om deze audit te doen komt er iemand van Eco-Schools Nederland naar jullie school. Ook na deze audit krijg je een rapport met een terugblik en aanbevelingen voor het vervolg.

  De Groene Vlag is een proceskeurmerk. Dat wil zeggen dat het veranderproces centraal staat. Het keurmerk wordt toegekend aan scholen:

  • met de wil en motivatie om steeds verder te groeien als duurzame school,
  • die continu bezig zijn om duurzaamheid in alle aspecten van de school te integreren,
  • waar de betrokkenheid van leerlingen, docenten en management groeit,
  • waar leerlingen de ruimte krijgen om initiatief te nemen en actief betrokken worden bij het verduurzamen van de school,
  • die ook buiten de school steeds meer mensen weten te betrekken om samen te werken aan duurzaamheid, bijvoorbeeld buurtbewoners, lokale organisatie en bedrijven en de gemeente,
  • die gestructureerd werken aan het verduurzamen van het curriculum,
  • en steeds meer verbanden weten te leggen rond duurzaamheid.

  Met de audit kijken we dus naar jullie mooie resultaten, maar vooral ook naar de ontwikkeling die jullie als school doorlopen. Bij de Groene Vlag staat het proces centraal, omdat de weg naar een duurzame school er voor iedere school anders uitziet. Iedere school heeft een andere beginsituatie en andere uitdagingen. Ook zien we duurzaamheid niet als een eindpunt, maar als een ontwikkeling, waarbij het duurzaam denken en doen van mensen erg belangrijk is.