Kerndoelen

Kerndoelen

De educatieve activiteiten passend bij de thema's van Eco-Schools sluiten aan bij de kern- en leerdoelen beschreven door tule.slo.

Voor het basisonderwijs geldt dat ze aansluiten bij de doelen van het vak Oriëntatie op jezelf en de wereld, domein Mens en Samenleving en Natuur en Techniek, voor het voortgezet onderwijs bij Mens en natuur, Mens en maatschappij en Bewegen en sport.