Kerndoelen

De educatieve activiteiten passend bij de thema's van Eco-Schools sluiten aan bij de kern- en leerdoelen beschreven door tule.slo.

Voor het basisonderwijs geldt dat ze aansluiten bij de doelen van het vak Oriëntatie op jezelf en de wereld, domein Mens en Samenleving en Natuur en Techniek, voor het voortgezet onderwijs bij Mens en natuur, Mens en maatschappij en Bewegen en sport.

Ga voor duurzaam onderwijs, curriculum én schoolomgeving

Bij het werken aan een duurzame wereld is een transitie in het onderwijs nodig. Met name in het onderwijs (curriculum), in het handelen van de docenten én de fysieke omgeving. Dit wordt ook wel de ‘Whole school approach’ genoemd. Eco-Schools sluit hier naadloos op aan. Met behulp van de stappen verduurzaam je het onderwijs, de organisatie én de omgeving van de school. Lees daar meer over bij de stappen van Eco-Schools.