Kerndoelen, SDG & Whole School Approach

Bij welke kerndoelen voor het basisonderwijs sluit het programma aan? 

Voor het basisonderwijs geldt dat het programma aansluit bij de kern- en leerdoelen, beschreven door tule.slo voor het vak Oriëntatie op jezelf en de wereld, domein Mens en Samenleving en Natuur en Techniek. 

Met welke thema's houdt het programma zich bezig? 

Bij Eco-Schools werken leerlingen, docenten en andere betrokkenen aan de volgende tien thema’s: Klimaat, Natuur, Water, Energie, Vervoer, Voedsel, Afval, Spullen, Geld en Mensen. Al deze thema’s komen voort uit de 17 SDG’s en zijn praktisch toepasbaar. Werken met deze thema’s zorgt ervoor dat het Eco-team doelgericht kan werken. Daar houden kinderen en jongeren (en heel veel docenten) immers van!

Sustainable Development Goals

Alle tien de thema’s van Eco-Schools zijn verweven met de SDG's. Het belangrijkste verschil is dat de SDG's zich richten op wereldwijde opgaven, terwijl de thema’s van Eco-Schools zich richten op duurzaamheid in en rond de school. De SDG's laten zien wat de doelen zijn, de thema’s van Eco-Schools bieden concreet handelingsperspectief om een bijdrage te leveren aan de realisatie daarvan. Zo draag je met Eco-Schools als school bij aan het behalen van meerdere van deze doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van afval, voedsel, biodiversiteit of klimaat.

Whole School Approach

De filosofie van Eco-Schools bestaat uit vijf pijlers. De eerste twee pijlers vormen de kern van Eco-Schools: leerlingen staan centraal en de school zet steeds duurzame stappen – klein of groot. De ander drie pijlers geven samen invulling aan een Whole School Approach. Leerlingen leveren daarmee hun bijdrage aan een samenhangende aanpak én zijn aanjager van een Whole School Approach richting de schoolleider en facilitair beheer. Bij Eco-Schools staan echter niet de visie en het beleid van de school centraal, maar het enthousiasme en de daadkracht van leerlingen en docenten. Lees hier meer over de Whole School Approach. 

Wat houdt 'student-led change' in? 

Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dit houdt in dat de leerlingen centraal staan en een belangrijke rol spelen bij de duurzame ontwikkeling van de school. Zo gaan de leerlingen zelf op zoek naar wat er verbeterd kan worden rondom verschillende duurzaamheidsthema’s. Ze maken plannen, kiezen op welke thema’s ze zich willen richten en hoe ze dat willen aanpakken. Hierbij worden ze in het proces ondersteund door docenten, de conciërge en anderen binnen en buiten de school. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Ze werken hierbij aan de ontwikkeling van belangrijke 21ᵉ-eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, problemen oplossen en creatief denken. Oftewel, Eco-Schools bereidt leerlingen voor op de toekomst!