Kosten

Welke kosten zijn  aan Eco-Schools verbonden?

Aan het behalen van het certificaat zijn kosten verbonden. Deze bestaan enerzijds uit procesbegeleiding en anderzijds uit de beoordeling of de school de aanpassingen volgens plan uitvoert, de zogenaamde ‘audit’.

Gemeente Nijmegen omarmt de Eco-Schools aanpak, omdat deze concrete invulling geeft aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als doelstelling stelt gemeente Nijmegen dat 11 onderwijsinstellingen voor het einde van het Green Capital jaar deze uitdaging aangaan. Om dit te faciliteren krijgen minimaal de eerste 9 basisscholen en eerste 2 voorgezet onderwijs instellingen de begeleiding kosteloos vanuit De Bastei.

Het behalen van de Groene Vlag duurt gemiddeld twee schooljaren. De Groene Vlag is echter geen eindpunt: elke school zoekt tweejaarlijks nieuwe uitdagingen om verder te blijven groeien om het certificaat te blijven verdienen.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de kosten voor Eco-Schools aangepast. Voor scholen die eerder het traject zijn in gegaan, blijft de oude regeling gelden.