Lesmateriaal

Verankering duurzaamheid in het bestaande lesprogramma

Eco-Schools omhelst 10 duurzaamheidsthema’s. Per thema zijn duidelijke criteria opgesteld waaraan een duurzame school zou moeten voldoen. Als school ga je in eerste instantie aan de slag met 2 of 3 thema’s.

De volgende stap is om de gekozen thema’s structureel in te passen in het lesprogramma. De Bastei heeft van ruim 50 organisaties NME activiteiten in het aanbod die aansluiten bij deze thema’s en goed ingebed kunnen worden in het curriculum. 

Meer weten over deze activiteiten, klik dan hier.

Tevens is op de website van Eco-Schools landelijk educatief aanbod te vinden, in de vorm van projecten, wat aansluit op de verschillende thema's.