Kennisdagen

 

Het onderwijs is continu in ontwikkeling, ook op het gebied van natuur-en milieueducatie. Om hier op aan te sluiten organiseert De Bastei jaarlijks kennisdagen ter deskundigheidsbevordering. Deze dagen zijn voor docenten uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs alsook voor NME aanbieders. Elke keer staat een ander actueel thema centraal. Bij deze dagen zoeken wij steeds de samenwerking op met organisaties die dezelfde doelstelling hebben.

Blijf via deze pagina op de hoogte wanneer de eerstvolgende inspiratiemiddag plaats vindt, waar deze over zal gaan en hoe je jezelf kunt aanmelden. 

Inspiratiedag De Bastei 2016 - onderzoekend leren
Inspiratiedag Onderzoekend Leren 2016