ICT workshop

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk. Ook natuur- en milieueducatie kan hierop inspelen en het lesmateriaal nog aantrekkelijker maken. Daarom organiseert NME De Bastei in samenwerking met iXperium een studiemiddag over dit onderwerp. IXperium is hét centrum in Nijmegen waar docenten kennis maken en experimenteren met ICT toepassingen voor het onderwijs.

De stip op de horizon van deze samenwerking is dat we meer digitale middelen gaan inzetten in onze NME programma’s voor scholen. Hierbij valt onder andere te denken aan voorbereidende lessen, lesbrieven, aangepaste leskisten, zelfstandige verwerkingslessen, evaluatiemogelijkheden, etc. Om hiertoe te komen bieden iXperium en NME De Bastei een begeleid traject aan. Dit traject is gestart op 8 september 2016 met een inspiratiemiddag.