Onderzoekend leren & talentontwikkeling

Verslag inspiratiedag: Onderzoekend leren & talentenontwikkeling

Samen bouwen aan onderzoekend leren en talentontwikkeling met natuur- en milieueducatie materialen, dat stond deze dag centraal. Het werd een geslaagde middag, waarbij bijna 40 docenten aan de slag gingen in twee workshoprondes.

De docenten verzamelden zich op 12 oktober in het Natuurmuseum Nijmegen en werden meteen meegenomen in het verhaal van Harry Gubbels, directeur van basisschool Meander in Nijmegen. Hij vertelde op welke manier een groen schoolplein bijdraagt aan onder andere een onderzoekende houding, creativiteit en het samenwerken van kinderen. Een inspirerende start om daarna zelf aan de slag te gaan met het thema in de aangeboden workshops.

In de workshops van Lana Goossens van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) konden de deelnemers ervaren op welke manier je een leskist onderzoekender maakt, welke vragen wel en niet geschikt zijn om te onderzoeken en hoe je de leerlingen hierin meeneemt. Tijdens de workshop van Gertruud Cobben en Jan-Willem Koolen van De Bastei gingen de deelnemers zélf aan de slag met fossiele botten en tanden, maar dit deden ze zonder uitleg of instructies vooraf. Docenten ondervonden op deze manier hoe je iets gaat onderzoeken zonder dat er een duidelijke instructie is en welke vragen dit dan allemaal oproept. Margje Reijnders en Bea Keeler van Marant lieten de leerkrachten aan de hand van de Wetenschap & Techniek-leskisten inzien hoe leerlingen hun talenten en onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen. Tenslotte nam Dave van de HAN Pabo de deelnemers mee naar buiten om te laten zien hoe eenvoudig de buitenruimte ingezet kan worden om de 21e-eeuwse vaardigheden en de onderzoekende houding van leerlingen te ontwikkelen.

Voorafgaand en na afloop van de workshops illustreerden diverse natuur- en milieu-organisaties met passend aanbod de praktijk. Ze presenteerden hun aanbod aan de aanwezige docenten en directeuren op een interactieve markt en door middel van een pitch. Met handvatten en concrete lesideeën gingen de deelnemers huiswaarts.

Deelnemers gaven aan dat ze behoefte hebben aan dit soort inspiratiedagen. Ze zien dit als een goede manier om ervaringen en adviezen te delen, nieuwe ideeën op te doen en in contact te komen met andere organisaties en individuen.

Meer informatie over deze dag? Bekijk dan het programmaboekje Samen bouwen aan onderzoekend leren.

NME De Bastei ondersteunt docenten in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Nijmegen bij de uitvoering van natuur- en milieuonderwijs. We stimuleren het inzetten van materialen of het doen van excursies, om leerlingen de theorie in de praktijk te laten beleven, te ontdekken of zelf te onderzoeken. De aandacht die basisscholen hebben voor onderzoekend leren als nieuwe onderwijsvorm, sluit aan bij het Techniekpact; vanaf 2020 is Wetenschap en Techniek een verplicht vak. Om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de scholen is de workshopmiddag ‘Onderzoekend leren en talentontwikkeling’ georganiseerd, in samenwerking met Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), HAN PABO, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, Marant en Natuurmuseum Nijmegen.