Buurtinitiatief

Er zijn verschillende manieren om – naast je eigen tuin – ook pleinen en straten in jouw wijk mooier en groener te maken. Zo werken we samen aan een groene stad. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden:

Buurtplannen mét subsidie

Mijn Wijkplan – van gemeente Nijmegen

Heb je een mooi, groen idee voor jouw straat of buurt, dan kun je dat indienen via MijnWijkplan. Het is aan jou om buren enthousiast te krijgen voor jouw idee zodat zij het ‘liken’ (op de website) of hun handtekening zetten (op papier). Bij voldoende animo gaat de wijkregisseur bekijken of jouw idee te realiseren is.

Bekijk hier een aantal voorbeelden en het stappenplan.

Subsidie van Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland, medefinancier van de campagne Operatie Steenbreek Nijmegen, neemt natuurlijk ook maatregelen om onze leefomgeving in te richten op het veranderende klimaat. Maar, zegt zij, we kunnen het niet alleen en hebben de bewoners nodig bij het groener maken van de omgeving. Met elkaar kunnen we wateroverlast of last van de hitte verminderen.

Het waterschap nodigt je uit om samen met je buren aan de slag. Daarvoor heeft zij subsidieregelingen voor initiatieven waarbij wordt samengewerkt. Dus …. kijk of je in aanmerking komt en ga aan de slag!

Over de subsidies en voorwaarden lees je hier de informatie.

Subsidie van de provincie Gelderland

Provincie Gelderland wil graag meer burgers betrekken bij natuur, groen en landschap. Hiervoor heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld. Je kunt denken aan subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of het herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen.

Meer informatie vind je hier.

Overige buurtplannen

Wijkkaravaan

Het campagneteam Operatie Steenbreek helpt graag daar waar mensen aan de slag willen met hun tuin. Als meerdere huishoudens in de straat of buurt dat tegelijkertijd willen doen, organiseert Steenbreek een wijkkaravaan. Wanneer doen we dit:

  • Als jij met meerdere bewoners in jouw straat de tuinen groener wilt maken door tegels te verwijderen.

  • Wanneer de gemeente in jouw buurt de openbare ruimte gaat vergroenen en tegelijkertijd een aantal bewoners hun tuin groener willen maken.

  • Wanneer het idee voor het groener maken van jouw straat of wijk, dat je hebt ingevoerd op Mijnwijkplan, kan worden uitgevoerd en meerdere inwoners ook met hun eigen tuin aan de slag willen.

Wat doet Steenbreek dan, in overleg met jou: we beginnen met het prikken van een datum voor de groene doe-dag waarop wij de wijkkaravaan organiseren. Wat wij doen op de doe-dag:

  • Wij plaatsen een container waar de stenen in kunnen én een container voor de afvoer van het gele zand.

  • Wij nemen aarde mee voor in de tuin.

  • En elke deelnemer die op die dag de tuin aanpakt, krijgt gratis drie plantjes.

  • En, zeker niet onbelangrijk, wij zorgen voor koffie, thee, koek en muziek!

Zo maken we er met elkaar een actieve, mooie, groene dag van! De deelnemers zorgen zelf voor schoppen, kruiwagens en helpende handen.

Interesse? Stuur een mail naar netwerk.steenbreek@debastei.nl en we nemen contact met jou op!

NIEUW - Bomen met de buren

Bomen in de stad werken als (gratis) airco’s. Hoe meer bomen in de stad, hoe koeler het blijft en dat is wel zo prettig bij tropische dagen. Daarnaast is een stad met veel bomen prettig voor vogels en vlinders.

Operatie Steenbreek en de gemeente Nijmegen organiseren voor de wijken Hatert en Lindenholt de actie ‘Bomen met de buren’. Wij helpen jou en je buren om meer bomen te planten in de straat / buurt. Zo werken we samen aan een groene en koele (coole) stad!

Kijk hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Leuk om samen met de buurt aan de slag te gaan!