De Timmertuin

 

Kasper van de Timmertuin heeft jaren gewerkt op buitenschoolse opvang, waardoor hij veel ervaring heeft opgedaan in de speelbehoefte van kinderen en de veiligheid van speelplaatsen. Dit heeft erin geresulteerd dat hij uiteindelijk van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. De Timmertuin specialiseert zich in het aanleggen van natuurlijke tuinen of speelplekken. Er wordt gebruikt gemaakt van planten die vlinders en bijen aantrekken en er kan een omgeving worden gecreëerd die aanlokkelijk is voor vogels. Speeltoestellen worden van natuurlijk en duurzaam materiaal gemaakt, die niet alleen veilig zijn, maar ook door hun originaliteit een leuke uitdaging vormen.

Meer informatie is te lezen op www.detimmertuin.nl