NL Bloeit!

 

NL Bloeit! is ervan overtuigd dat als we écht willen werken aan een betere wereld, we dan vooral kinderen moeten inspireren met flora en fauna. Daarom willen ze de natuur met wilde bloemen, wilde bijen, vlinders en vogels naar kinderen brengen. Precies daar waar jongeren graag spelen; schoolpleinen, parken en ander openbaar groen.

Door op een duurzame manier biodiversiteit in de stad te bevorderen, kunnen we samen een geweldige bijdrage leveren aan het leefklimaat in de stad. Het voorkómen van zaken als wateroverlast, hittestress en fijnstof zijn daar mooie voorbeelden van. Wat willen we nog meer? Door samen te investeren in natuurrijke schoolpleinen met meer inheemse bomen, struiken en planten kunnen we onze eigen leefomgeving nog mooier en aantrekkelijker maken. 

Het organiseren van natuur- en milieueducatie en natuurbeleving - in het bijzonder gericht op kinderen - is een essentieel onderdeel om samen te werken aan een duurzame leefomgeving.

NL Bloeit! kan de school helpen bij:

  • Inrichting natuurrijke schoolpleinen door aanleg en beheer bloemenweides of bloemrijke borders, inzaaien en in combinatie met vaste planten
  • Inrichting natuurrijke schoolpleinen door aanplant bomen en struiken, bijvoorbeeld mini (voedsel)bos
  • Bouwen van insectenhotels en natuur- en milieueducatie

Zij werken met inheemse bomen en struiken (gecertificeerde oorsprong) en met inheemse vaste planten van eigen kwekerij.

Meer informatie is te lezen op www.nlbloeit.nl en www.plantenvanhier.nl