Weer Naar Buiten

 

Weer Naar Buiten creëert groene en uitdagende schoolpleinen voor basis- en middelbaar onderwijs. Hiermee willen zij natuurbeleving, buitenonderwijs en verduurzaming op schoolpleinen bevorderen. Hergebruik van materialen is een belangrijk onderdeel van hun werkwijze. Samenwerking met kinderen, ouders en onderwijsteam in ontwerp en uitvoering staat voorop.

Weer Naar Buiten heeft in Nijmegen het afgelopen jaar al 13 basisscholen voorzien van een groener schoolplein.  

Meer informatie is te lezen op www.weernaarbuiten.nl