Zaag regenpijpen af met Pijpenkappuh

Voorkom regenwater in het riool

Door klimaatverandering gaat het steeds vaker en harder regenen. Ons rioolstelsel kan deze hoeveelheden water niet aan en overlast ligt op de loer. Riolen kunnen 20 tot 30 liter per m² verwerken, maar als het hard regent valt er wel 90 liter per m². Hierdoor komen straten blank te staan, lopen kelders onder en krijgen we natte voeten.

Pijpenkappuh
Wateroverlast

Het regenwater gaat normaal gesproken de gemengde riolering in, komt met vuilwater in een bergingsvoorziening en stroomt dan verder naar de waterzuivering. Regenwater is schoon, zeker in vergelijking met vuilwater waar afvalstoffen inzitten, zoals restanten van medicijnen en microplastics.

Bij een hoosbui kan de bergingsvoorziening overlopen en stroomt regenwater én vuilwater naar slootjes en rivieren. Op die manier komen er afvalstoffen in het milieu, dat onnodig is en te voorkomen.

Verder is regenwater een waardevolle grondstof, die prima kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om de planten in je tuin water te geven. Het regenwater bevat meer waardevolle mineralen voor planten dan drinkwater, waardoor de planten ook nog eens harder groeien. En als het regenwater gemakkelijk de grond in kan zakken, wordt de grondwaterspiegel aangevuld en dat is weer belangrijk om problemen in droge periodes te voorkomen.

Kort samengevat, regenwater in het riool is nadelig omdat:

Pijpenkappuh
Een afgekoppelde regenpijp
 • Er meer risico ontstaat op wateroverlast.
 • Het milieu belast en vervuild raakt.
 • Regenwater géén afval is.

Doe-dagen op 1 en 2 november in Neerbosch Oost

Een simpele oplossing om te voorkomen dat het regenwater het riool inloopt, is het afkoppelen van regenpijpen van het riool. Regenwater belandt zo in de grond, als je tenminste een groene tuin hebt, en niet in de riolering. Team Pijpenkappuh helpt mee met het afkoppelen van de regenpijpen. Op 1 en 2 november organiseren we doe-dagen in de wijk Neerbosch-Oost, om het afkoppelen zo makkelijk mogelijk te maken.

Deelnemers gaan op deze dagen in hun tuin aan de slag met het afkoppelen en het team van Pijpenkappuh zorgt voor:

 • Uitleg en deskundige ondersteuning door Buro Regen & Water.
 • Materiaal: een afkoppelkit en planten.
 • Menskracht: vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en meehelpen.
 • Een waterspuwer-workshop voor geïnteresseerden.
Pijpenkappuh

Zo maken we er samen actieve en leuke dagen van! Op 2 november sluiten we de doe-dagen af met een feestje. Wil je meer weten over de afkoppeldagen? Aarzel niet en stuur een mail naar info@pijpenkappuh.nl.  

Over het afkoppelen

Afkoppelen kan op veel verschillende manieren. Het kan creatief en kunstzinnig, simpel en snel, of uitdagend voor de technische mensen. Op 1 en 2 november gaan we als volgt aan de slag:

 • We zagen de regenpijp af vlak boven de grond. Daardoor stroomt het regenwater niet meer de riolering in. In plaats daarvan wordt het water weggeleid naar de voor- of achtertuin, zodat het de grond in kan zakken.
 • Hiervoor is nodig dat tegels uit de tuinen worden gehaald en er ruimte komt voor groen (Stenen eruit, GROEN erin!). Een stenige tuin kan wateroverlast veroorzaken, omdat het water niet weg kan zakken. We helpen mee met de stenen uit de tuin halen.
 • Een andere mogelijkheid is het graven van een kuiltje, dat bijvoorbeeld met grind is gevuld. Ook hierbij helpen we.
 • Een adviseur van Buro Regen & Water zorgt op de afkoppel-dagen voor voldoende uitleg en een individuele oplossing voor iedere tuin.
Pijpenkappuh
Het team van Pijpenkappuh

Pijpenkappuh staat open voor andere plannen en ideeën.

Doe je mee?

Om deel te nemen aan de doe-dagen in Neerbosch Oost, stuur je een e-mail met naam, adres en dag van voorkeur (vrijdag 1 of zaterdag 2 november), naar info@pijpenkappuh.nl. Heb je nog vragen of suggesties, dan kun je ook dit mailadres gebruiken.

Graag tot 1 of 2 november!

Dit project is onderdeel van de campagne Operatie Steenbreek Nijmegen en wordt ondersteund door de gemeente Nijmegen.