Schoolbezoek

Beleef het in, op, onder én om De Bastei!

schatkamer van de rivier (foto Peter Eekelder)

Kom dwalen tussen Romeinse en middeleeuwse stadsmuren. Overzie het landschap van de Waal, net als in vroegere tijden. De invloed van de mens op de natuur en ook andersom komt in De Bastei tot leven. De Bastei is meer dan een centrum voor natuur- en cultuurhistorie. Het gebouw is een oude verdedigingstoren, het herbergt een schat aan archeologische vondsten en het is tevens een monument!

Bekijk het aanbod van De Bastei voor binnen en buiten. Er zijn rondleidingen, thematische lessen en veldlessen. Kijk voor de leerdoelen, niveaus en kosten bij de afzonderlijke activiteiten.

Voor alle activiteiten geldt:

  • Scholen uit de gemeente Nijmegen krijgen een tegemoetkoming via de gemeentelijke natuur- en milieueducatieregeling van € 1,10 per persoon per activiteit van anderhalf uur. Langere lessen en excursies krijgen een dubbele vergoeding.
  • Wil je na een thematische les of veldles nog een kijkje nemen in De Bastei, dan betaal je hiervoor € 1,00 extra per persoon.
  • Reserveer voor een groepsbezoek met een schoolklas zo vroeg mogelijk. Daarmee vergroot je de kans dat er plek is op je voorkeursdag.
  • Mail je vragen rondom reserveren van activiteiten naar boekingen@debastei.nl.
  • Wil je een aanbod op maat gemaakt. Mail met educatie@debastei.nl of neem telefonisch contact op via 024-3297070.