Museumles De Tijd van de Mammoet

Museumles voor groep 7/8 PO en klas 1 VO

Hoe zit het met de mammoet, de tijdlijn, het landschap en het klimaat rondom Nijmegen in het Pleistoceen? Een museumles met de schedel van de mammoet van Bergharen in the picture als topobject. Trouwens... heb jij wel eens een mammoetkies vastgehouden?

De leerlingen gaan zelf aan het werk met fossielen, schedels, kiezen en botfragmenten van een mammoet, wolharige neushoorn en andere dieren. Zijn het wel allemaal fossielen? Als echte wetenschappers onderzoeken, bekijken en vergelijken ze de objecten en verwoorden ze wat ze zien en ontdekken aan overeenkomsten en verschillen.

mammoetles

Als start lopen leerlingen in tweetallen door het museum langs een aantal dieren en planten en historische figuren. Welke leefden in al in de tijd van de mammoet? Samen checken we de antwoorden en kijken naar de tijdlijn van de natuur. Daarna zoomen we in op de schedel van de mammoet. Hoe zag dit dier en het Nijmeegse landschap in de ijstijden eruit. 

Nu gaan leerlingen afwisselend aan het werk met drie activiteiten.

 • Uit een een bak met allerlei objecten zoeken ze de fossielen uit. Hoe zie je dat? Wat is eigenlijk een fossiel?
 • Op een andere tafel bekijken ze allerlei kiezen en tanden van dieren van vroeger en nu. Steeds met de vraag: wat doet deze kies of tand? Ze bestuderen vorm, functie en ontwikkeling.
 • Een begeleider van het museum verzorgt de derde activiteit. De groep leerlingen krijgt per tweetal een bot of kies te onderzoeken.  Wat valt er op, wat is het en welke vragen zijn er verder? Vervolgens presenteert elk tweetal het object aan de groep als echte wetenschapper. Wat kunnen ze laten zien aan het object en zijn er vragen en zo mogelijk ook al antwoorden. 

De les eindigt met een quiz!

Leerdoelen

 • Leerlingen hebben allerlei echte objecten bekeken in de Bastei: dieren, cultuurhistorische objecten, geologische en archeologische vondsten. 
 • Leerlingen hebben een indruk gekregen van de(geologische)tijdlijn en kunnen hierin een aantal levensvormen en cultuurhistorische objecten plaatsen.
 • Leerlingen weten dat er ijstijden zijn geweest. Landijs is in het Pleistoceen in voorlaatste ijstijd (Saalien) tot aan Nijmegen gekomen en heeft de stuwwal van Nijmegen gevormd.
 • De leerlingen hebben gekeken naar verandering van klimaat (warmere en koudere perioden) en leven in het Pleistoceen in Nederland en met name in de regio Nijmegen. Een eenvoudige vergelijking met de huidige verandering in klimaat is te maken.
 • Leerlingen hebben de schedel van de wolharige mammoet bekeken en middels een animatie het uiterlijk van het gehele dier gezien. Ze hebben idee van adaptatie in lichaamsbouw op het leven in de koude mammoetsteppe  (vgl  Afrikaanse olifant)
 • Leerlingen weten dat de wolharige mammoet en andere pleistocene dieren zijn uitgestorven. Fossiele resten vindt en vond men in Nederland met name in de Noordzee en in grindgaten langs de grote rivieren.
 • Leerlingen sorteren fossielen uit een bak met stenen. Ze onderzoeken ze en weten meer waarom het fossielen zijn.
 • Leerlingen hebben botten en kiezen onderzocht van dieren die in het pleistoceen leefden en dieren van nu. Ze hebben eigen onderzoeksvragen met beschikbare bronnen uitgezocht en een presentatie hiervan gegeven.

Sluit aan bij Kerndoelen 40, 41, 43, 51

Raakt aan onderzoekend leren met verwondering en verkennen van echte objecten en 21e eeuwse vaardigheden met probleem oplossen, informatie vaardigheden, samenwerken, communiceren en presenteren.

Tijdsduur
90 minuten

begeleiders
Naast de leerkracht zijn er 2 extra begeleiders vanuit school nodig.

Kosten 
€ 3,00 per persoon. Wil je na de les nog een kijkje nemen in De Bastei, dan betaal je € 1,- extra per persoon. 

Vragen
Voor vragen rondom reservering mail je met boekingen@debastei.nl. Voor inhoudelijke vragen mail je met educatie@debastei.nl of neem telefonisch contact op via 024-3297070.

Aanmelden:

1e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:
2e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:
3e voorkeursdatum:
voorkeurstijd:

De Bastei gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacy statement.