Rondleidingen

In De Bastei kun je met je groep terecht voor een leuke en spannende rondleiding!

Oergrond (foto: Peter Eekelder)
  • groep 4 t/m 6  PO - Doe De Bastei!
  • groep 7/8 PO - Rondje De Bastei
  • VO leerjaar 1 en 2 - De Bastei VO - Kies maar!

Tijdens de opgravingen voor de bouw van De Bastei zijn ter plekke geologische en archeologische vondsten gedaan. Ze vertellen ieder voor zich hun eigen verhaal van deze plek, vanaf de ijstijd en de Romeinse tijd tot nu toe. Beleef in de kanonsgang en kazematten de verdediging van Nijmegen in de late middeleeuwen. Bewonder in de oergrond en de schatkamer van de rivier vele stenen, fossielen, planten en dieren uit de collectie van het museum. Kijk vanuit een glazen uitkijkpost net als soldaten in de middeleeuwen uit over de Waal. Het verhaal van Nijmegen en natuur en landschap van de Waal is overal in De Bastei tastbaar aanwezig.

 Dat gaan we beleven!