De Bastei VO

museumbezoek onderbouw voortgezet onderwijs 

1. Rondleiding in groepen van max 15 leerlingen

Leerlingen lopen met een rondleider van De Bastei het museum door en staan stil bij een aantal highlights. Actief kijkend, luisterend en nieuwsgierig vragen stellend gaan we ervoor om samen zo veel mogelijk te zien en te weten te komen in de Bastei. Als focus en opdracht voor onderweg krijgen leerlingen vooraf 3 vragen mee. Ter afsluiting wisselen leerlingen hun antwoorden op vragen en ervaringen in De Bastei uit.
Duur: 60 minuten

2. Museumbezoek afgewisseld met een workshop

Tijdens het museumbezoek organiseert De Bastei, in overleg en op maat, voor elkaar afwisselende groepjes van 10 leerlingen een of meerdere workshops: (... klimaatshow, bottenonderzoek, vogels onder de loep …)
Daarnaast gaan leerlingen naar keuze

 • in kleine groepjes met opdrachtenblad aan de slag.
 • zelfstandig het museum bekijken.

Duur: 60-90 minuten

3. Zelfstandig museumbezoek  (geen museumbegeleiding)

Duur: 60-90 minuten

4. Groepsbezoek met meerdere klassen VO

Het programma is in te vullen en aan te passen naar wens van de school. Leerlingen kunnen met meer of minder vrijheid rondkijken in het museum. Zo is het mogelijk dat leerlingen tijdens het museumbezoek bezig zijn met schoolopdrachten bijvoorbeeld in het kader van een projectweek.

Op vraag zetten we op diverse highlight plekken in het museum rondleiders in, die de daar passende verhalen vertellen. Zij dagen daar dan natuurlijk ook leerlingen uit om in gesprek te gaan en vragen te stellen. Dat levert vrijwel altijd een actieve en leuke beleving op en wellicht gaan leerlingen weer iets wijzer naar huis. 
Duur: in overleg

Gegevens museumbezoek De Bastei VO

 • thema: archeologie, cultuurhistorie, natuur, waterbeheer, duurzaamheid
 • doelgroep:  eerste en tweede leerjaar voortgezet onderwijs
 • tijdsduur: vanaf 60 minuten
 • begeleiding: 2 begeleiders van De Bastei per schoolgroep, minstens 2 begeleider per klas vanuit school
 • ruimte: De Bastei met introductie en afsluiting in Amfitheater
 • doel:
  - leerlingen zien in De Bastei archeologische resten van Romeinse en
     Middeleeuwse bouwwerken.
  - Leerlingen ervaren de strategische plek van De Bastei met uitzicht over
     de Waal en rivierenlandschap.
  - Leerlingen bekijken in exposities de vorming van de stuwwal en het
     rivierenlandschap bij Nijmegen vanaf de ijstijd tot nu toe.
  - Leerlingen zien en leren in exposities over de natuur van vroeger en nu.
  - Leerlingen bekijken echte objecten uit de museumcollectie
  - i.v.t. leerlingen doen kennis op in workshops over klimaat, botten, museumcollectie,
     prepareren
  - Leerlingen brengen een bezoek aan een museum.
  - Leerlingen brengen een bezoek aan een monument. 
 • kernwoorden: monument, middeleeuwen, middeleeuwse stad, verdedigingswerken, steden en staten, handel, 80-jarige oorlog, tijdbalk, ijstijd en stuwwalvorming, rivierlandschap, dijken en nevengeul, riviernatuur

Klik hier om te reserveren

Uitzicht over de Waal vanuit de Arkelzaal
Uitzicht over de Waal vanuit de Arkelzaal