Rondleiding - Doe De Bastei!

Rondleiding voor groep 4 t/m 6 PO

Doorkruis De Bastei, verdedigingstoren aan de Waal!
Spannend! Van vroeger tot nu toe is van alles gebouwd en gebeurd.

kanonsgroep - foto Peter Eekelder

We sluipen door de kanonsgang van de 16e -eeuwse Stratemakerstoren, vergelijken muren en bouwwerken uit verschillende tijden, staan op de vloer van een kelder van een 14e -eeuws stadskasteel en zien dan plots een mammoetschedel uit de ijstijd. Stenen, planten en dieren uit de  museumcollectie zijn in exposities van dichtbij te bewonderen. Ze laten de huidige natuur langs de Waal zien. En wat gebeurt er als de kinderen in de glazen uitkijkpost staan?

In twee groepen gaat de klas ieder met een rondleider op pad. We stoppen op bijzondere plekken. De rondleider geeft eerst informatie en vertelt kleine verhalen. Daarna wisselt het luisteren af met doe-activiteiten voor de leerlingen. Nieuwsgierige kinderen kunnen tussendoor al hun vragen stellen…

Uitzicht over de Waal vanuit de Arkelzaal

Gegevens rondleiding Doe De Bastei

 • thema: archeologie, cultuurhistorie, natuur (wereldoriëntatie)
 • doelgroep:  groep 4-5-6 basisonderwijs
 • tijdsduur: 90 minuten
 • begeleiding: 2 begeleiders van De Bastei en 1 begeleider per 5 kinderen vanuit school
 • ruimte: De Bastei met introductie en afsluiting in Amfitheater
 • doel:
  - leerlingen zien in De Bastei archeologische resten van Romeinse en
     Middeleeuwse bouwwerken.
  - Leerlingen ervaren de strategische plek van De Bastei met uitzicht over
     de Waal en rivierenlandschap.
  - Leerlingen bekijken in exposities de vorming van de stuwwal en het
     rivierenlandschap bij Nijmegen.
  - Leerlingen zien en leren in exposities over de natuur van vroeger en nu.
  - Leerlingen bekijken echte objecten uit de museumcollectie
  - Leerlingen brengen een bezoek aan een museum.
  - Leerlingen brengen een bezoek aan een monument.
 • kerndoelen basisonderwijs: 40-41-48-51-52-53
 • kernwoorden: museum, monument, middeleeuwen, middeleeuwse stad, verdedigingswerken, steden en staten, tijdbalk, rivierlandschap, riviernatuur

Kosten 
€ 4,00 per persoon. 

Vragen 
Voor vragen rondom reservering mail je met boekingen@debastei.nl. Voor inhoudelijke vragen mail je met educatie@debastei.nl of neem telefonisch contact op via 024-3297070.

Aanmelden:

1e voorkeursdatum:
2e voorkeursdatum:
3e voorkeursdatum:

De Bastei gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacy statement.