Rondleiding Doe De Bastei!

groep 4 t/m 6 basisonderwijs

Doorkruis de Bastei, verdedigingstoren aan de Waal! Spannend! Van vroeger tot nu toe is van alles gebouwd en gebeurd.

We sluipen door de kanonsgang van de 16e-eeuwse Stratemakerstoren, vergelijken muren en bouwwerken uit verschillende tijden, staan op de vloer van een kelder van een 14e-eeuws stadskasteel en zien dan plots een mammoetschedel uit de ijstijd. Stenen, planten en dieren uit de  museumcollectie zijn in exposities van dichtbij te bewonderen. Ze laten de huidige natuur langs de Waal zien. En wat gebeurt er als de kinderen in de glazen uitkijkpost staan?

Gegevens rondleiding Doe De Bastei

 • thema: archeologie, cultuurhistorie, natuur (wereldoriëntatie)
 • doelgroep:  groep 4-5-6 basisonderwijs
 • tijdsduur: 90 minuten
 • begeleiding: 2 begeleiders van De Bastei en 1 begeleider per 5 kinderen vanuit school
 • ruimte: De Bastei met introductie en afsluiting in Amfitheater
 • doel:
  - leerlingen zien in De Bastei archeologische resten van Romeinse en
     Middeleeuwse bouwwerken.
  - Leerlingen ervaren de strategische plek van De Bastei met uitzicht over
     de Waal en rivierenlandschap.
  - Leerlingen bekijken in exposities de vorming van de stuwwal en het
     rivierenlandschap bij Nijmegen.
  - Leerlingen zien en leren in exposities over de natuur van vroeger en nu.
  - Leerlingen bekijken echte objecten uit de museumcollectie
  - Leerlingen brengen een bezoek aan een museum.
  - Leerlingen brengen een bezoek aan een monument.
 • kerndoelen basisonderwijs: 40-41-48-51-52-53
 • kernwoorden: museum, monument, middeleeuwen, middeleeuwse stad, verdedigingswerken, steden en staten, tijdbalk, rivierlandschap, riviernatuur

Klik hier om te reserveren

Uitzicht over de Waal vanuit de Arkelzaal
Uitzicht over de Waal vanuit de Arkelzaal