Rondleiding - Doe De Bastei!

Rondleiding voor groep 4 t/m 6 PO

Ga samen met een rondleider op verkenning in De Bastei. Spannend, want op deze plek is door de tijden heen van alles gebouwd en gebeurd.

We lopen door de kanonsgang en kazematten van de laat middeleeuwse Stratemakerstoren,  bekijken Romeinse muurresten, staan in de kelder van een 14e eeuws stadskasteel, zien een mammoetschedel uit de ijstijd en krijgen allerlei stenen, fossielen, dieren en planten van natuur en landschap van de Waal bijna tastbaar in beeld.

kanonsgroep - foto Peter Eekelder

Doorkruis De Bastei met info en doen!

Op een zestal plekken zijn er verhalen en kleine activiteiten te doen. Zo tekenen leerlingen in het middeleeuws stadskasteel hun initiaal net zo kunstig als in de Middeleeuwen. In de kanonsgang luisteren ze naar een spannend historisch verhaal en gaan ze aan de slag met een meettouw. Hoe lang is die gang?

'The place to be' in De Bastei is de glazen arkel. Kunnen we er wel met zijn allen tegelijk in gaan staan? We spelen er een letterspel om leerlingen goed te laten kijken naar wat er allemaal vanuit deze historische uitkijkpost langs de Waal te zien is. Al in de late middeleeuwen was op deze plek in de Stratemakerstoren een uitkijktorentje voor soldaten. 

Uitzicht over de Waal vanuit de Arkelzaal

Wat vind jij het bijzonderst in De Bastei? Wat valt op? Welke vragen borrelen op? Dat vertellen we elkaar onderweg en ook tijdens de gezamenlijke afsluiting.   

Wellicht is er voor iedere leerling wel iets onvergetelijks in De Bastei!

Leerdoelen

  • Leerlingen weten dat het landschap rondom Nijmegen door rivieren en landijs gevormd is.
  • Leerlingen weten dat de Valkhofheuvel en de plek waar De Bastei nu staat sinds tijden een strategische plek voor verdediging en bewoning is.
  • Leerlingen weten dat Nijmegen al in vroegere tijden bewoond is geweest. In De Bastei hebben ze  archeologische resten van gebouwen uit de Romeinse tijd, de late middeleeuwen en recentere tijd kunnen bekijken.
  • Leerlingen hebben een monument bezocht.

Raakt aan kerndoelen 39-40-41-48-51-52-53.

Tijdsduur

75 minuten

Begeleiders

minstens 2 begeleiders van school, bij voorkeur 1 begeleider per 5 kinderen. Begeleiders vragen we om leerlingen te enthousiasmeren, te motiveren en indien nodig om orde en rust te bewaken.

Kosten

€ 4,00 per persoon

Vragen 
Voor vragen rondom reservering mail je met boekingen@debastei.nl. Voor inhoudelijke vragen mail je met educatie@debastei.nl of neem telefonisch contact op via 024-3297070.

Aanmelden:

1e voorkeursdatum:
2e voorkeursdatum:
3e voorkeursdatum:

De Bastei gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacy statement.