Veldles Struinen door de Stadswaard

groep 5-8 basisonderwijs - eerste leerjaar voortgezet onderwijs

Zoek je een leuke én leerzame buitenactiviteit voor je groep? Ga mee met rondleiders van De Bastei om de Stadswaard te beleven en te onderzoeken. Dit natuurgebied aan de rivier de Waal levert zomer en winter altijd bijzondere ervaringen op! Met een beetje geluk kom je onderweg ook nog grazers als Konikpaarden en Gallowayrunderen tegen. 

De start is in de entree van De Bastei. Hier bekijken we een aantal opgezette dieren die we later ook nog levend en echt hopen te gaan zien! Via het Hollands-Duits Gemaal lopen we naar de Stadswaard. Een rondleider vertelt over het gemaal, de vistrap en het beheer met inzet van grazers.

Dan splitst de klas op in twee groepen. Elke groep maakt onder aanvoering van een rondleider van de Bastei een rondwandeling langs de Waal. Op verkenningstocht met alle zintuigen gespitst op planten, dieren, bodem, water en rivier. Om meer te zien en te weten te komen werken we met loeppotjes, grondboor en zoekkaarten. Even lekker struinen langs de rivier!

Heb je speciale wensen bij het invullen van de veldles? Laat ons dit van tevoren graag even weten!

Let op: geschikte kleding om buiten in het veld te lopen wordt aanbevolen!

Gegevens veldles Struinen door de Stadswaard

 • thema natuur, landschap, waterbeheer
 • doelgroep:  een veldles voor 1 klas - groep 5 t/m 8 basisonderwijs en brugklas voorgezet onderwijs. 
 • tijdsduur: 2 tot 2,5 uur
 •  tijdsblok: 9.30 - 12.00 uur 
 • begeleiding: 4 begeleiders van De Bastei,  minstens 1 begeleiders vanuit school per 5 leerlingen voor groep 5-6 PO, minstens 2 begeleider per klas voor groep 7-8 PO en brugklas VO
 • ruimte: Amfitheater in De Bastei en natuurgebied de Stadswaard
 • doel:
  - Leerlingen bekijken het rivierenlandschap met waterstroom, kribben, scheepvaart,
    uiterwaard, dijken, gemaal en polder.
  - Leerlingen zien waar in de uiterwaard het rivierwater zand en klei afzet.
  - Leerlingen zien grote grazers en/of hun uitwerpselen, Galloway en Konik. Ze leren
    over effect van verschil in graasgedrag op variatie in landschap.
  - Leerlingen zien verschil in uitwerpselen van herkauwers en niet-herkauwers.
    Eten en spijsvertering.
  - leerlingen zoeken en zien verschillende plantensoorten, te onderscheiden op kleur,
    bloeivorm, bladvorm en zaden. Zijn er ook eetbare planten bij?
    In het groeiseizoen proeven en ruiken ze blad en bloem van enkele plantensoorten. 
  - Leerlingen zoeken en bekijken insecten en andere kleine beestjes. Het vliegt, kruipt
    en kriebelt, maar heeft ook een functie bij bestuiving, bodemomzetting, opruimen,
    eten en gegeten worden.
  - De natuur is voorbeeld voor voedsel en technieken. Welke voorbeelden zijn er
    te ontdekken in de Stadswaard?
  - Leerlingen zijn buiten en ervaren natuur met alle zintuigen.
    Zien, horen, ruiken, voelen en proeven.
 • kerndoelen basisonderwijs: 40-41-47-48
 • kerndoelen VMBO onderbouw: landschappen 29-30-31, water 38-42-46
 • kerndoelen HAVO en VWO: landschappen 29-32-38
 • kernwoorden: natuur, rivierlandschap, dijken, polder, uiterwaarden, dieren, planten, biodiversiteit (soorten), bloemen, zaden, leefplek, grondsoorten zand en klei, bodemopbouw, natuurbeheer, waterbeheer, grazers, nieuwe natuur.duurzaamheid     

Klik hier om te reserveren

Word vriend van De Bastei