Veldles Verhaal van de Waal

leerjaar 1-3 voortgezet onderwijs

Zoek je een buitenactiviteit voor je klassen VO? In het kader van een projectweek of voor de lessen biologie en aardrijkskunde. Wil je biodiversiteit, nieuwe natuurontwikkeling, rivierenlandschap, grondsoorten en/of bodemopbouw eens in het echt ervaren met je leerlingen?

Ga mee met rondleiders van De Bastei naar de Stadswaard en onderzoek en beleef het rivierenlandschap langs de Waal. Met een beetje geluk kom je onderweg ook nog grazers als Konikpaarden en Gallowayrunderen tegen.

Eerst is er binnen in De Bastei een korte uitleg over het rivierenlandschap en een praktische instructie van de veldles. Dan is het tijd om naar buiten te gaan!
Samen lopen we vanuit De Bastei via de Waalkade en de Ooijpoortbrug de Stadswaard in. 

Hier starten kleine groepen leerlingen - met of zonder begeleiders van school - met een rondwandeling direct langs de Waal. Elk groepje krijgt een route, vragenlijst en streeplijst mee. Onderweg kunnen foto’s gemaakt worden. Al deze materialen zijn later op school te gebruiken bijv. bij het maken van een poster of presentaties ter afsluiting.

Op de route zijn 3 posten bezet door rondleiders van De Bastei. Ze geven toelichting  en begeleiden leerlingen bij het maken van grondboringen en een fotopuzzel rondom bever en otter waarvan sporen in dit natuurgebied te vinden zijn. 

Let op: geschikte kleding om buiten in het veld te lopen wordt aanbevolen!

Gegevens veldles Verhaal van de Waal

 • thema natuur, landschap, waterbeheer
 • doelgroep:  een groep van maximaal 50 leerlingen van leerjaar 1 - 3 voortgezet onderwijs
 • tijdsduur: 2 tot 2,5 uur
 •  tijdsblokken: 9.30 - 11.30/12.00 uur en 13.00 - 15.00/15.30 uur
 • begeleiding: 3 begeleiders van De Bastei en minstens 2 begeleiders vanuit school per schoolgroep, bij grote of meerdere groepen minstens 1 begeleider per 15 leerlingen
 • ruimte: Amfitheater in De Bastei en natuurgebied de Stadswaard
 • doel:
  - programma sluit aan bij thema's van de reguliere vakken aardrijkskunde en biologie
  - projectweek
  - activiteit in kennismakingsweek of afsluitingsweek
 • kerndoelen VMBO onderbouw: landschappen 29-30-31, water 38-42-46
 • kerndoelen HAVO en VWO: landschappen 29-32-38
 • kernwoorden: biodiversiteit, planten, dieren, nieuwe natuur, natuurontwikkeling, rivierenlandschap, grondsoorten, bodemopbouw, waterbeheer, duurzaamheid     

Klik hier om te reserveren