12 bekende Nijmegenaren en hun visie op stad, rivier en natuur

Nijmeegse Meesters

Wij introduceren ‘Nijmeegse Meesters’: twaalf  bekende Nijmegenaren lieten zich inspireren door de stad, de rivier en de natuur. In deze openingsexpositie van De Bastei vertellen zij je hun verhaal. Deze verhalen laten je zien waarom juist hier in Nijmegen een centrum als De Bastei op zijn plaats is. De Bastei, een historisch verdedigingswerk in de Nijmeegse stadsmuur, lag aan de voet van de veertrappen die van oudsher leidden naar de poort van de stad, naar de rivier en de natuur.

Nijmeegse Meesters

Rivieren hebben hier lang geleden het landschap gevormd. Ze sleten door de stuwwal heen en creëerden op die manier een gunstige vestigingsplaats: hoog en droog te midden van een vruchtbaar rivierengebied. De vormende kracht van de rivieren heeft ook invloed gehad op de manier waarop Nijmegen zich als stad verder heeft kunnen ontwikkelen. Het is de strategische ligging aan de Waal waardoor Nijmegen al vanaf de Romeinse tijd een belangrijk handelsknooppunt vormde. En vanwege de rivier is in Nijmegen de natuur nooit ver weg: de bossen op de stuwwal, de natuurontwikkeling in de Stadswaard en sinds kort een rivierenpark in de stad.

De dynamiek van stad, rivier en natuur heeft niet alleen eeuwenlang het landschap gevormd, maar zal dat ook in de toekomst blijven doen. Om die ontwikkelingen te begrijpen en mee vorm te geven, legt De Bastei de verbinding tussen de historie en eigentijdse kwesties. Daarbij wordt iedereen uitgedaagd mee te denken, te doen en te vertellen.

Wij presenteren in deze expositie de verhalen van 12 bekende mensen, allen uit Nijmegen, maar niettemin werkzaam in heel verschillende werelden: kunst, wetenschap, media, sport, scheepvaart, politiek, bestuur. Dat levert een veelzijdig beeld op, want voor elk van hen heeft de stad een andere betekenis. We nodigen je als bezoeker uit om op onderzoek te gaan en kennis te nemen van hun visie op de stad, de rivier en de natuur.

Nijmeegse Meesters
Nijmeegse Meesters