Bouw nu echt van start!

Nadat de afgelopen weken al enkele voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, gaat de bouw van De Bastei nu echt van start. Op maandag 6 juli startte de aannemer met het plaatsen van 58 cm dikke zogenaamde CSM-wanden. De CSM-frees is al op de bouwplaats gearriveerd.

Principe van een CSM-wand

Een cutter soil mix wand (CSM-wand) is een grondkerende wand, bestaande uit elkaar overlappende panelen. Deze panelen worden gevormd door de plaatselijke grond die de CSM-frees losmaakt te mengen met hydraulisch geïnjecteerd bindmiddel (‘cementgrout’). Voordat dit mengsel uithardt, wordt het verstevigd met profielen.

Het principe van een CSM-wand
3D-afbeelding: Mertens Bouwbedrijf bv

Noodzakelijke aanpassingen van het ontwerp van De Bastei

Tijdens de zoektocht naar een geschikte methode voor het aanbrengen van een grondkerende wand aan de voet van de Valkhofheuvel bleek de aanpassing van het ontwerp voor de toekomstige passage onder de Langebaan onvermijdelijk. De plaatsing van een vijftal extra dragende houten kolommen in de passage is noodzakelijk om ook zwaarder verkeer als bijvoorbeeld brandweerwagens op de Langebaan mogelijk te maken.

Ook de lift, die was voorzien om het niveauverschil tussen het entreegebouw naast de Veertpoorttrappen en de passage onder de Langebaan te overbruggen, bleek niet te voldoen. Het hoogteverschil dat moet worden overbrugd is 4,5 meter, zodat het plan voor een plateaulift (tot maximaal 3 meter) is vervangen door een ‘gekooide’ lift. De plaatsing van de 58 cm dikke CSM-wanden duurt 4 tot 6 weken. Tijdens de Vierdaagse en de bouwvakvakantie ligt het werk even stil. Zodra de wanden de Valkhofheuvel voldoende stevig op zijn plaats houden, kan eind augustus het archeologisch onderzoek starten. Het terrein naast de Veerpoorttrappen wordt dan tot een diepte van circa 6 meter afgegraven. Een spannende gebeurtenis, want het is niet uitgesloten dat de archeologen op bijzondere vondsten stuiten.