Bouwplan wordt aangepast

Zoals u misschien reeds uit de lokale media heeft vernomen, ligt de bouw van de Bastei momenteel stil. De reden hiervoor is dat de archeologische vondsten die zijn gedaan op het terrein van de Stratemakerstoren van grote cultuurhistorische waarde blijken te zijn.

Op het bouwterrein werden onder meer restanten van een Romeinse muur, een 14e eeuws huis en resten van de historische bastei aangetroffen. Om deze verrassende archeologische vondsten aan de voet van de Valkhofheuvel veilig te stellen voor de toekomst en zichtbaar te maken, heeft het stadsbestuur van Nijmegen besloten om het nieuwbouwplan voor de Bastei aan te passen.

Een raadsbesluit over deze aanpassing wordt pas in februari 2016 verwacht. Als alles volgens plan verloopt volgt dan in maart 2016 een verdere uitwerking van de bouwplannen, zodat in mei 2016 daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden van De Bastei. Ook de archeologische opgravingen gaan verder in 2016. De opgravingen lagen een tijd stil, omdat men bang was dat bij eventueel verder graven de Valkhofheuvel mogelijk naar beneden zou komen. Daarom wordt in januari 2016 een tijdelijke voorziening gerealiseerd, die het verschuiven van de heuvel moet tegengaan. In februari kan dan verder worden gegaan met het onderzoek en uitgraven van de bouwput.

Dit is de huidige stand van zaken. De hierboven weergegeven planning is onder voorbehoud.

Bouwplan De Bastei wordt aangepast
Foto: Rik Jaspers

Foto bovenaan deze pagina: Wilma Manders ??