Een Sandbox voor De Bastei!

Emma, Tessa en Robbert gaan geld ophalen voor een onderdeel van de inrichting van De Bastei: een Sandbox.De voorbereidingen voor de campagne zijn inmiddels in volle gang. Vanaf 2 oktober 2017 kun je meebouwen door te doneren op voordekunst.nl.

Hier stellen zij zich graag even voor:

Hallo iedereen. Wij dragen De Bastei een warm hart toe en zijn daarom een crowdfundingscampagne gestart om geld op te halen voor een deel van de inrichting van ons spiksplinternieuwe museum: een Sandbox. Met jullie steun kunnen kunnen we deze tool toegankelijk maken voor het grote publiek."

Emma, Robbert en Tessa gaan crowdfunden voor De Bastei
Emma, Robbert en Tessa

Een Sandbox?

Een Sandbox is een interactieve opstelling waarin met zand een rivierbedding wordt gesimuleerd. Het is een Augmented Reality-tool: aan de werkelijkheid wordt een laagje realiteit toegevoegd door een projector. Deze schetst op de rivieropstelling de gevolgen van de door jou gemaakte ingrepen in het zand. Leg met je handen dijken aan en doorbreek ze weer; overstromingen komen in beeld, en daarmee het effect van jouw ingreep. De Sandbox werd aanvankelijk alleen gebruikt door professionals om tot een ontwerp te komen of om strategieën te visualiseren bij congressen.

Waarom een Sandbox in De Bastei?

In het verleden is de rivier de Waal meerdere keren overstroomd, waarbij het hoogwater van 1995 bij de meesten nog vers in het geheugen staat. Tienduizenden mensen zijn toen geëvacueerd uit het rivierengebied bij Nijmegen. In 2016 kreeg de Waal letterlijk meer ruimte om toekomstig overstromingsgevaar te voorkomen. Uiterwaarden zijn verlaagd, rivierdijken verplaatst en er werd een nevengeul gegraven in de smalle bocht die de rivier maakt tussen Nijmegen en Lent. De basis van de Sandbox  is een maquette van deze Nijmeegse situatie, hierdoor kunnen meer complexe vraagstukken worden ondersteund en uitgewerkt. In de ‘controleroom’ van De Bastei worden de ingrepen op de rivier toegelicht, en met de Sandbox kun je die theorie in praktijk brengen.

Voor wie?

De Sandbox is geschikt voor alle leeftijden; op elk niveau kun je plezier hebben aan het aanpassen van de rivier en er iets van leren. Je kunt eenvoudige, maar ook complexe situaties simuleren.

Filmen voor crowdfundingcampagne De Bastei, vanaf 2 oktober 2017 op voordekunst.nl
Maude filmt Emma. De voorbereiding voor de campagne is inmiddels in volle gang.

Bouw mee! 

Voor de ontwikkeling van een Sandbox heeft De Bastei de hulp ingeschakeld van Deltares, hét technologisch instituut in Nederland op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur.

Het ontwerp voor de Sandbox  is af, nu zoeken we financiering voor deze bijzondere tool. We hebben nog € 15.000,- nodig. Met dit bedrag kan Deltares het standaard Sandboxmodel verder optimaliseren en ontwikkelen naar een riviermodel. Zo moet De Bastei het bijvoorbeeld als museumopstelling kunnen gebruiken en moet het model geschikt gemaakt worden voor dagelijks gebruik in een onbeheerde omgeving. Ook is er geld nodig voor hardware, zoals een beamer, Kinect-camera, computer en projector. Help jij mee om dit bedrag op te halen, zodat ook jij in De Bastei met de Sandbox aan de slag kan? We zijn blij met iedere donatie, klein of groot!"

Vanaf maandag 2 oktober 2017 kun je doneren op onze projectpagina op:

Voordekunst.nl

Emma, Tessa en Robbert

Video: © Deltares