Green Capital Nijmegen aan de slag met Eco-Schools

Nijmegen draagt in 2018 de titel 'European Green Capital': de meest duurzame stad van Europa. De stad heeft deze titel van de Europese Commissie vooral gewonnen vanwege de vele duurzame projecten, uitgevoerd voor én door bewoners, en zijn groene ondernemersklimaat. Een fantastische prestatie die de motivatie, de daadkracht en het enthousiasme voor het betrekken van burgers en scholieren bij duurzame projecten enorm verruimt.

In het kader van het Green Capital-jaar worden scholen door de gemeente en door De Bastei uitgenodigd om met Eco-Schools aan de slag te gaan. 

In Nijmegen is er een divers aanbod van meer dan 50 organisaties uit Nijmegen met projecten of lesmaterialen op NME gebied. Dit levert onderwijsinstellingen praktijkervaringen en lesmaterialen op alle vier domeinen van het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'. Het brede begrip duurzaamheid en het eigen duurzame gedrag van leerlingen blijft echter vaak beperkt tot een project of themaweekinvulling. Om dit thema nu eens structureel en met al zijn facetten onder de aandacht te brengen, zocht De Bastei naar een kapstok waarbij een duurzaam schoolbeleid daadwerkelijk invulling geeft aan het schoolcurriculum. Dat duurzaam denken en handelen bij elke activiteit én leerling een vanzelfsprekendheid wordt. Prompt viel de uitnodiging van Eco-Schools in de bus om als NME-centra betrokken te raken bij de begeleiding van scholen tot Eco-School! Een schot in de roos.

Meander start Eco-Schools

Eerste scholen zijn gestart

In december 2016 volgden drie medewerkers van De Bastei de training tot accountmanager van Eco-Schools. Sindsdienst zijn ze hard aan het werk gegaan en inmiddels zijn basisscholen De Meander en De Sterredans onder begeleiding van De Bastei gestart met Eco-Schools. De Meander heeft, in het bijzijn van wethouder Harriët Tiemens, op 7 april jl. de intentieverklaring ondertekend waarbij de school bekend heeft gemaakt dat zij zich de komende periode intensief gaan inzetten op de thema’s Afval & Grondstoffen en Energie. Directeur Harry Gubbels licht toe: "Nu en in de toekomst willen we goed zorgen voor Nijmegen en omgeving. De kinderen van nu kunnen al zorgen voor de kinderen van de toekomst."

Op vrijdag 2 juni jl. is door het Eco-team van de Sterredans de intentieverklaring ondertekend. Zij deden dit tijdens de weekafsluiting, waarbij alle leerlingen van de school aanwezig zijn. Om voor alle leerlingen duidelijk te maken wat het Eco-team is en waar de school zich voor gaat inzetten, hadden zij een toneelstukje voorbereid. De Sterredans gaat zich inzetten op de thema's Groen, Afval & Grondstoffen en Communicatie. Docent Theo Hendriks vertelde dat de school al een beetje ‘eco’ is. Het dak van de school ligt vol met zonnepanelen en de leerlingen doen ieder jaar mee aan het project Groene Voetstappen, waarbij leerlingen te voet of te fiets naar school komen.

Binnenkort gaat ook de Prins Mauritsschool van start in Nijmegen.

Ondersteuning vanuit de gemeente en een blik op de toekomst

De kop is eraf en de eerste ervaringen zijn positief. Niet alleen reageren veel onderwijsinstellingen direct enthousiast over de mogelijkheid om duurzaamheid te integreren in hun identiteit, ook gemeente Nijmegen omarmt het keurmerk. Als doelstelling stelt de gemeente dat elf Nijmeegse onderwijsinstellingen voor het einde van het Green Capital-jaar (2018) deze uitdaging aangaan. En als steuntje in de rug krijgen minimaal de eerste negen basisscholen en eerste twee voorgezet onderwijs-instellingen de begeleiding hiervoor kosteloos vanuit De Bastei.

Als extra uitdaging streeft De Bastei ernaar dat in de nabije toekomst de Nijmeegse jeugd hun gehele onderwijscarrière op een Eco-School kan doorbrengen. Daarmee zou het Green Capital-jaar voor het Nijmeegse onderwijs een duurzame groene erfenis opleveren.