Groene vlag voor de Sterredans

Afgelopen week vonden er maar liefst drie Eco-Schools successen plaats in Nijmegen. Het grootste succes betrof de Groene Vlag, voor basisschool de Sterredans. 

Wethouder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen heeft op donderdag 3 oktober bij basisschool de Sterredans de Groene vlag in top gehesen. De school heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot Eco-School en de Groene vlag is daarvoor de hoogste onderscheiding. Eco-school is de internationale certificering voor duurzame scholen, waarmee een school aangeeft duurzame thematieken zoals water, energieverbruik of omgevingsbewustzijn structureel in te passen in het doen en denken van de school. De beoogde doelen sluiten aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

De Sterredans is de eerste basisschool in Nijmegen die het keurmerk behaalt, nadat vorig jaar Helicon VMBO Groen de vlag mocht hijsen. Wethouder Harriët Tiemens stimuleert deze ambitie; “Tijdens het Nijmegen Green Capital jaar in 2018 zijn we gestart met de aftrap van de eerste scholen in Nijmegen om het  Eco-Schools keurmerk te behalen. Fantastisch om te zien dat De Sterredans na twee jaar hard werken nu dit keurmerk heeft behaald.”  

De Sterredans heeft ingezet op drie thema’s: afval, groen en communicatie. Na het doorlopen van een zevenstappenplan heeft het Eco-team de afgelopen twee jaar structurele veranderingen ingevoerd  in het schoolgebouw en het curriculum en medeleerlingen en docenten geïnspireerd tot meer duurzaam denken én doen. Zo is er een ruilkast geïnstalleerd op school, is aangevangen met de bouw van een groen schoolplein en is een afvalvrije week georganiseerd waarbij de groepen geen afvalbak meer in de klas hebben. De kinderen nemen die week hun afval mee naar huis, om meer bewust te worden van de hoeveelheid afval die we maken. 

In de beoordeling door Eco-Schools Nederland is vooral de communicatie van het Eco-team over hun inspanningen extra geprezen. Met het wekelijkse Eco-nieuws op de homepage van de school, updates via het Sterrenieuws, via het school-ouder communicatiemiddel Schoudercom en met Twitter enthousiasmeert het Ecoteam regelmatig medeleerlingen én ouders over hun vorderingen. En een ideeënbus betrekt leerlingen buiten het Eco-team actief bij de inspanningen om de school te verduurzamen. “Een hele slimme keuze, om de communicatie net zoveel aandacht te geven als de inhoudelijke thema’s”, geeft Robin Kop aan, NME consulent van De Bastei en een van de begeleiders van Eco-Scholen in Nijmegen. “Want de gemaakte voorstellen en aanpassingen voor minder afval en meer groen moeten ook hun weg vinden buiten het Eco-team, naar de andere gebruikers in en om school. Zo weet iedereen wat ze kunnen bijdragen.” De Sterredans wil daarnaast als een duurzame olievlek andere scholen inspireren, door actief de samenwerking met andere scholen op te zoeken en daar een presentatie over Eco-Schools te gaan geven. “Een heel goed voornemen, wat heel inspirerend kan werken”, aldus Patricia Rijken van Eco-schools Nederland.

Naast dit succes bij de Sterredans, heeft vrijeschool de Meander in diezelfde week hun Zilveren Certificaat ontvangen. Leerlingen waren in het groen gekleed tijdens de overhandiging van het certificaat. Tevens werd er een zelfgeschreven Eco-lied gezongen en heeft het Eco-Team hun eco-code onthult; een afbeelding die voor de Meander weergeeft dat zij een duurzame school zijn. 

 

Op vrijdag 4 oktober heeft voortgezet onderwijsschool het NSG Groenewoud de aftrap gegeven om aan de slag te gaan met Eco-Schools. Met een Kahoot-quiz konden leerlingen een dopper winnen, en er werden groene smoothies uitgedeeld. De komende twee jaar gaan zij zich actief inzetten op duurzaamheid, om uiteindelijk ook de Groene Vlag te kunnen hijssen. 

 

Eco-Schools is ’s werelds grootste keurmerk voor duurzaamheid op school. In 68 landen doen 51.000 scholen en 19 miljoen leerlingen er aan mee. In Nederland zijn er 59 scholen die de Groene vlag mogen laten wapperen. In Nijmegen zijn nog 5 onderwijsinstellingen in Nijmegen bezig om dit keurmerk te halen, waaronder de Radboud Universiteit als eerste universiteit van Nederland.

Uiteraard houdt de aandacht voor duurzaamheid na het behalen van de vlag niet op. De Sterredans neemt duurzaamheid structureel in het curriculum op en gaat met nieuwe thema’s aan de slag. De Bastei blijft de school daarin ondersteunen. Andere scholen uit Nijmegen die interesse hebben in deze Eco-Schools certificering, kunnen contact opnemen met De Bastei.