Inpassing archeologische vondsten goedgekeurd

Tijdens de Politieke Avond van 16 maart heeft de Nijmeegse gemeenteraad gestemd over het raadsvoorstel De Bastei. Met 28 voor- en 8 tegenstemmen is het raadvoorstel voor inpassing van de archeologische vondsten in het bouwplan van De Bastei goedgekeurd.

Van De Bastei wordt nog wel een geactualiseerde exploitatieopzet gevraagd, maar daar was geen motie aan gekoppeld, zodat de besluitvorming direct al kon worden afgerond. Daarmee is weer een flinke stap gezet op weg naar de opening van De Bastei!

Bijna alle partijen gaan akkoord met de extra besteding van 2,6 miljoen euro die de inpassing gaat kosten. Er wordt wel naar de provincie Gelderland gekeken: die zou 1 miljoen moeten bijpassen, maar heeft nog niets toegezegd.

De meeste woordvoerders zeggen veel over te hebben om de tastbare herinneringen aan het verleden van Nederlands oudste stad zichtbaar te maken. De Gelderlander citeert Rosalie Thomassen van Stadspartij De Nijmeegse Fractie, die Domunder in Utrecht als voorbeeld noemt. Zo sexy moet het ook in Nijmegen worden. Wethouder Bert Velthuis erkent dat hier nog wel een uitdaging ligt.