Koninklijk bezoek!

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bracht woensdag 4 juli een bezoek aan onze stad in het kader van 'European Green Capital 2018'. Daarbij deed hij ook De Bastei aan.

Nijmegen is in 2017 door de Europese Commissie verkozen tot 'meest duurzame hoofdstad van Europa'. Op 20 januari 2018 nam Nijmegen de titel over van de Duitse stad Essen.

Nijmegen won de titel omdat de stad volgens de Europese jury jarenlang heeft gewerkt aan vergroening en verduurzaming en in staat blijkt inwoners, bedrijven en overheid samen te brengen onder de noemer ‘groene stad’. Als European Green Capital organiseert Nijmegen het hele jaar activiteiten om verduurzaming van de stad bij haar inwoners, andere steden in Nederland en de rest van Europa onder de aandacht te brengen. Thema's zijn onder meer de gevolgen van klimaatverandering en bevolkingsgroei op het leefklimaat in steden en de omliggende natuur.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek in het duurzaam ontworpen bezoekerspaviljoen aan het Kelfkensbos. Daar gaf wethouder Harriët Tiemens een toelichting op het concept 'Green Capital'. Ook sprak de koning met vrijwilligers die bezoekers laten kennismaken met projecten om Nijmegen te verduurzamen.

[tekst gaat verder onder de foto]
Koning Willem-Alexander met schoolkinderen rond de Sandbox (foto: Marcha van Druuten)
Foto: Marscha van Druuten

Het bezoek werd voortgezet in De Bastei. Na een korte rondleiding door het gebouw met directeur Gerard Mangnus sprak de koning in de Bastei Academie met leerkrachten en leerlingen van de Prins Mauritsschool en Helicon Groen over het concept 'Eco-Schools'. Dit is een internationaal keurmerk voor scholen. De gedachte is dat zowel de kinderen als de scholen zelf duurzaamheid en 'het naar school gaan' met elkaar verbinden. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld het zuinig omgaan met energie op school of uitleg van het begrip duurzaamheid in vakken als aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer. In de cursussen die De Bastei aanbiedt leren kinderen onder meer om onderzoek te doen, debatten te voeren en om te gaan met mensen die beslissingen nemen.

Als we niets doen, gaan we allemaal dood", zei leerling Jadi van de Prins Mauritsschool bij een experiment met zand en water waarbij een oplopende waterstand gesimuleerd werd. De koning moest lachen. "Je vat het heel kernachtig samen."

Aansluitend heeft de koning een ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele duurzame maatschappelijke initiatieven, zoals een circulaire woning met duurzaam meubilair, 'Operatie Steenbreek', 'Leven zonder afval' en ‘Sit & Heat’, een alternatief voor terrasverwarming. Na de gesprekken volgde een wandeling via de Lindenberghaven naar de Stadswaard. Bij de Lindenberghaven werd een toelichting gegeven op het project ‘Walk of Waste’. Dit zijn door Nijmeegse kunstenaars versierde afvalbakken. Het bezoek werd afgesloten met een korte wandeling door natuurgebied De Stadswaard aan de stadsgrens van Nijmegen. Hier werd de natuurontwikkeling in de Gelderse Poort besproken, evenals de verbinding tussen stad en natuur. Ook was er een ontmoeting met medewerkers van Struin. Deze buitenschoolse opvang organiseert het hele jaar door activiteiten voor kinderen na schooltijd in de natuur.

Koning Willem-Alexander, burgemeester Hubert Bruls en directeur Gerard Mangnus op de glazen erker (foto: Gersfotografie/Nieuws uit Nijmegen)
Foto: Gersfotografie/Nieuws uit Nijmegen