Manifest voor vitale groene stad

Op woensdag 15 juli overhandigde onze kwartiermaker Michiel Hustinx als voorzitter van de groep groene experts het Manifest voor een vitale groene stad aan de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens. Het manifest is een fundament voor een meerjarenprogramma voor een duurzame stad in 2030. "We willen met het manifest een impuls geven aan groen in en rond Nijmegen en spelen tegelijkertijd in op de gevolgen van een veranderend klimaat", aldus de expertgroep.

Uitreiking van het Manifest aan wethouder Harriët Tiemens

Nijmegen was in 2018 een jaar lang Green Capital, de groene hoofdstad van Europa. Er zijn allerlei initiatieven ontstaan om de stad duurzamer te maken. Ook De Bastei speelt daarin een belangrijke rol, bijvoorbeeld met Operatie Steenbreek, een campagne waarin inwoners van Nijmegen worden aangemoedigd en gestimuleerd om tuinen en openbare ruimte groener te maken. Met de beëindiging van het Green Capital-jaar is het werk met betrekking tot de verschillende duurzaamheidstransities nog maar net begonnen. Mede op verzoek van wethouder Tiemens is een groep van groene experts uit diverse geledingen gevormd die het manifest heeft opgesteld.

Tweeledig

Het manifest is tweeledig. Het geeft enerzijds aan hoe de stad zich steeds groener kan ontwikkelen, en anderzijds wat de leden van de expertgroep aan die ontwikkeling kunnen bijdragen. Het manifest gaat niet over gemeentelijk beleid. Wel bestrijkt het manifest een door de experts beïnvloedbaar deel van een veel bredere omslag die nodig is op het gebied van groen, ecologie en voedsel. Vijf thema's - wonen, werken, recreëren, leren en voedsel produceren - zijn uitgewerkt tot concrete ambities.

Manifest voor een vitale groene stad

Samenwerken

In het manifest heeft de expertgroep benoemd op welke manier de groep kan bijdragen aan een vitale en groene stad. Maar de expertgroep doet ook een uitdrukkelijke oproep aan alle inwoners, professionals, bedrijven en de gemeente Nijmegen om samen te werken aan een prachtige, sterke, vitale en groene stad in 2030.

Meer informatie: www.greencapital2018.nl

Bron: De Brug Nijmegen