Nieuwbouw bereikt hoogste punt

Weet u nog dat we de vorige keer schreven dat de archeologen weer onderzoek gingen doen op de locatie van het toekomstige entreegebouw? De verwachting was dat er niets bijzonders gevonden zou worden… Maar dat viel mee, of tegen, het is maar hoe je het bekijkt. We wachten nog op de rapportage van het Bureau Archeologie, maar het lijkt er op dat er opnieuw belangwekkende muurresten gevonden zijn, uit verschillende fases van de Nijmeegse geschiedenis.

De vloer van het entreegebouw wordt gestort, foto: Gerard B.
Foto: Gerard Brugman

Ondertussen vordert de bouw gestaag. De vloer van het entreegebouw is voorbereid en wordt momenteel gestort. Er zijn zes boomstammen geplaatst die als pilaren het dak mede gaan dragen. Net als in het hoofdgebouw zijn dit stammen van Douglassparren, die door Staatsbosbeheer uit eigen bos geleverd zijn. Inmiddels is ook de fundering van de voorgevel van het entreegebouw gelegd.

Toen we het Pannenbier aan het plannen waren, zijn we iets te optimistisch geweest. Op 21 januari was het hoogste punt van het hoofdgebouw namelijk nog niet bereikt. Evengoed kijken we op een geslaagd evenement terug, dus noem het dan maar een hoogtepunt in plaats van een hoogste punt. Inmiddels wordt wel de hoogste vloer van het gebouw gerealiseerd: die van de horecaverdieping. De liftschacht wordt nu ook naar boven toe doorgetrokken.

Een museum kan niet alleen uit tentoonstellingsruimten bestaan. Er moet ook achter de schermen gewerkt kunnen worden. Onze kantoorruimten krijgen inmiddels al vorm: aan de achterkant zijn al de gevels en venstergaten aangebracht die uitkijken op de Lange Baan en het Valkhof.

Tot vreugde van velen en tot verdriet van een enkeling gaat binnenkort ook de voorgevel van de Stratemakerstoren gesloopt worden. Deze rondlopende grijze muur is eind jaren tachtig geplaatst, kort na de herontdekking van de Stratemakerstoren, om het historische muurwerk van de bastei tegen weersinvloeden te beschermen. Voor dat doel voldeed de muur goed. Hij had helaas weinig historisch. Van buiten zou een toevallige passant nooit hebben vermoed dat er een 16e-eeuws verdedigingswerk achter lag. De nieuwe gevel zal van baksteen zijn, in een formaat en kleur die veel beter passen bij ons monument.

Eén vraag wordt ons steeds opnieuw gesteld. Een vraag die we met het nodige voorbehoud moeten beantwoorden: wanneer is het nieuwe gebouw nu eindelijk klaar? We begrijpen het ongeduld, dat overvalt ons zelf ook wel eens. De bouw heeft tenslotte aanzienlijke vertraging opgelopen doordat er onverwacht veel archeologie gevonden is. Maar zeg zou zelf, massieve Romeinse muren en een complete 14e-eeuwse stookplaats zijn toch enorme aanwinsten voor De Bastei? Het laatste nieuws is trouwens dat de aannemer verwacht het pand rond de bouwvak op te kunnen leveren. Dan moet de boel nog worden ingericht en zou De Bastei in de herfst kunnen openen. Het is natuurlijk afwachten of dat gehaald wordt, maar we blijven u op de hoogte houden.

De vloer van het entreegebouw wordt gestort, foto: Gerard Brugman
Foto: Gerard Brugman