Nijmegen geen groene stad zonder natuur- en milieuonderwijs

Afdeling natuur- en milieu educatie (NME) van de Bastei, is een petitie gestart. De gemeente heeft namelijk bezuiningsplannen op milieu- en natuuronderwijs, dat blijkt uit de Zomernota. De Bastei wil deze bezuiniging voorkomen, in verband met de negatieve gevolgen hiervan voor o.a. het onderwijs.

Teken de petitie!

NME coördineert het natuur- en milieu onderwijs in Nijmegen. Met een breed netwerk van ruim 50 organisaties uit de regio en goedlopende onderwijsprojecten zoals Groene Voetstappen, Eco-Schools en begeleiding bij het vergroenen van schoolpleinen, loopt het natuur- en milieu onderwijs in Nijmegen voorop. Natuureducatie in Nijmegen betreft vaak een beleving op locatie waarbij kinderen zelf aan de slag zijn en al doende van alles leren op het gebied van natuur, milieu en techniek. Het is geen uitje, maar dient als vervanging voor een les in de klas. Jaarlijks nemen meer dan 20.000 leerlingen uit Nijmegen deel aan ruim 900 activiteiten. Veel Nijmeegse leerlingen komen door deze lessen voor het eerst in contact met de natuur.

De gemeente Nijmegen heeft als Green Capital of Europe 2018 veel groene ambities. Jaarlijks investeert de stad in initiatieven om huidige en toekomstige uitdagingen rondom klimaat- en milieuzaken aan te pakken. De betrokkenheid van de jongere generaties is essentieel om deze plannen te doen slagen.

Haaks op de gemeentelijke ambities staat nu de voorgenomen bezuiniging op het Nijmeegse natuur- en milieu onderwijs. Om te laten zien dat dit voornemen geen draagvlak heeft, zijn we een petitie gestart. Teken deze petitie om te laten zien dat je het huidige natuur- en milieu onderwijs wilt behouden. Deze ondertekeningen overhandigen wij op 4 september aan de gemeenteraad, samen met de reacties van onderwijsinstellingen en het groene netwerk.