Officiële start bouw

Op vrijdag 16 oktober werd op locatie van de Stratemakerstoren de aftrap gegeven voor de bouw van De Bastei. Na inleidende woorden van wethouder Harriët Tiemens, gedeputeerde Bea Schouten en directeur Gerard Mangnus werden de recente en opzienbarende opgravingen op de bouwplaats onthuld. Archeologen Kees Brok en Femke de Roode gaven hier tekst en uitleg bij.

Wethouder Tiemens merkte op dat er veel oud-wethouders aanwezig waren. Het is dan ook een langdurig traject geweest om zo ver te komen dat er nu gebouwd wordt aan een nieuw centrum voor natuur en cultuurhistorie. In tegenstelling tot wat elders gebeurt – bezuinigen op natuur en cultuurhistorie – wordt in Nijmegen juist geïnvesteerd. Het realiseren van De Bastei vindt plaats in een breder kader: de ontwikkeling van de oostelijke Waalkade, de bouw van de Donjon en de plannen voor een historische Lindenberghaven.

De rijke historie van Nijmegen, de ligging aan het water en de verbinding met de natuur waren in de ogen van gedeputeerde Bea Schouten kenmerkend voor Nijmegen. Natuur en cultuurhistorie ziet zij als belangrijke dragers van de omgeving, de lokale economie en het woonklimaat. Hierbij heeft De Bastei de potentie om een belangrijk scharnierpunt te zijn tussen de stad, de rivier en de Ooijpolder.

Officiele openingshandeling start bouw De Bastei
Foto: Tessa Buck

 

“It giet oan”, zei de van oorsprong Zeeuwse directeur Gerard Mangnus in voortreffelijk Fries. Hij memoreerde het lange traject van plannen maken. Naast betrokken partners als Staatsbosbeheer en IVN is Nijmegen rijk aan kennis en enthousiasme over natuur en cultuur. Hij schetste een beeld van de nieuwe Bastei, met een entreegebouw, een groene loper buiten die naar de Ooypoort, de nieuwe wandelbrug tussen de oostelijke Waalkade en de Stadswaard, leidt en een rode loper naar Veerpoortrappen en lift. De historische bastei krijgt nieuwe verdiepingen met onder meer educatieve ruimtes en horeca met streekproducten – en een fantastisch uitzicht. Tot slot sprak hij zijn dank en bewondering uit voor alle betrokken partijen.

Vervolgens kwam Jan van Well aan het woord, in zijn eigen woorden een burger die zich inzet voor Nijmegen als green capital. Het estafettestokje voor dit traject gaf hij, in de vorm van een usb-stick, door aan Gerard Mangnus.

Officiele start bouw De Bastei
Foto: Jacco Steendam